Financovanie

Zabezpečte si financovanie potrebné na dosiahnutie cieľov.

Financovanie je cenným nástrojom každej ambicióznej firmy. Financie investované do projektov, akvizícií alebo strategického vývoja vám pomôžu naštartovať rast alebo posilnia každodenný prevádzkový kapitál.

No svet financií je čoraz komplikovanejší a nové finančné nástroje vznikajú prakticky dennodenne. Naši finanční odborníci vám poskytnú praktické a na mieru šité poradenstvo, aby ste mohli pochopiť, zabezpečiť a riadiť finančné riešenia, ktoré budú vyhovovať vášmu podnikaniu a pomôžu vám dosiahnuť ciele.

Náš prístup

Spoločnosť Mazars rozumie svetu financií a vie, že zohrávajú dôležitú úlohu v podnikaní. Poskytneme vám prístup založený na spolupráci, v rámci ktorého mobilizujeme expertov na rôzne technické disciplíny, sektory a regióny, aby sme vám zaistili tím na mieru šitý vašim finančným potrebám.

Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme pochopili vaše požiadavky a prístup, a poskytli vám poradenstvo šité na mieru vašej podnikateľskej stratégii a spôsobu práce. Možno chcete investovať na burze, refinancovať dlh, získať prostriedky od investičných partnerov, financovať infraštruktúrne projekty alebo získať ocenenie pred fúziou či akvizíciou. Radi vám poskytneme komplexné poradenstvo, aby sme vám pomohli dosiahnuť úspešný výsledok.

Poskytujeme poradenstvo a celú škálu finančných riešení na prekonanie širokého spektra výziev. Medzi tieto riešenia patria:

Vďaka medzinárodnej perspektíve a znalosti miestneho trhu sa vždy zameriavame na riešenia, ktoré podporia vašu podnikovú stratégiu a ciele.

Zaslať žiadosť o ponuku