Optimize

Aby sme vám poskytli väčšiu istotu vo vaše podnikanie a rozhodnutia, ktoré prijímate, spoločnosť Mazars vyvinula Optimize: našu vlastnú obchodnú diagnostiku a platformu na určenie benchmarku na trhu.

Optimize pomáha vám a vášmu tímu Mazars získať rozsiahle informácie o tom, ako dosiahnuť vaše obchodné ciele. Pomáha nám vyhodnotiť vaše výzvy, určiť prioritné kroky pri ich riešení a stanoviť nastavenia na dosiahnutie cieľa, ktoré prinesú zmysluplné zmeny vo vašom podnikaní.

Optimize: bližší pohľad

Optimize prináša súbor výkonných funkcií na podporu vašich cieľov.

  • Podrobná benchmark databáza - Optimize vám umožní lepšie porozumieť výzve, ktorá vás čaká. Pomáha kvantifikovať strategické priority a ciele KPI na základe analýzy údajov od viac ako 60 000 organizácií z 28 krajín. Platforma pri tom využíva finančné a prevádzkové údaje za 4 roky na poskytnutie benchmarku najvýkonnejších organizácií vo vašom sektore a lokalite.

Kompletné komplexné hodnotenia - Optimize vám umožňuje posúdiť, ako všetky kľúčové hybné sily vášho podnikania vzájomne pôsobia a zvyšujú vašu ziskovosť, finančnú silu, návratnosť investícií a obchodné riziko. Na základe osvedčeného rámca hodnoty pre akcionárov a obchodného výkonu spoločnosti Mazars spája Optimize dynamickým a dôkladným spôsobom informácie o všetkých nasledujúcich faktoroch výkonnosti, z ktorých vychádzajú analýzy priestoru na zlepšenie a prioritné akčné plány.

  • Mapy trhu - na základe vlastnej analýzy odvetvia  Optimize navrhuje mapy trhu na mieru, ktoré vizualizujú vaše podnikanie na trhu v širšom meradle. Vaša mapa trhu sa zameriava na vaše súčasné podnikanie, ako aj na vedľajšie kategórie produktov, geografické oblasti, obchodné modely a zákazníkov či dodávateľov. Pomáha identifikovať oblasti pre rast a zameranie, oblasti s prioritou a nové trhy, na ktoré treba vstúpiť.
  • Intuitívne, flexibilné online prostredie - Optimize sa prispôsobí vašim individuálnym potrebám. V závislosti od vašich konkrétnych cieľov je Optimize schopný vytvoriť integrovaný pohľad na vysokej úrovni o tom, akým spôsobom vaša firma vytvára hodnoty, prípadne vytvorí podrobnú analýzu priestoru na zlepšenie pre konkrétnu hybnú silu výkonu vášho podniku. A to všetko dodávame prostredníctvom užívateľsky prívetivej cloudovej platformy, ktorú vám ešte navyše uľahčia skúsení poradcovia.

Vyhliadky akcionárov a riadenia - Optimize vám pomôže zaistiť, aby váš líderský tím fungoval a pracoval čo najlepšie. Vyhodnocovaním cieľov, ambícií, ochoty riskovať a zmýšľania akcionárov aj manažmentu poskytuje Optimize základ pre stretnutia a diskusiu zamerané na transformáciu a zosúladenie schopností schopností pre budúci úspech.

Ak chcete získať viac informácií o Optimize, kontaktujte nás a člen tímu Mazars sa s vami spojí za účelom ďalšej diskusie. Prípadne si pozrite naše obchodné prípady nižšie a dozviete sa, ako Optimize pomohol podnikom našich klientov.