Služby pre súkromne vlastnené podnikanie

Tím zameraný na oblasť súkromne vlastneného podnikania v spoločnosti Mazars tvoria experti, ktorí sa usilujú podporiť ciele našich klientov - od rodinných firiem cez začínajúce podniky až po stredne veľké podniky.

Naše rozsiahle skúsenosti s prácou so súkromne vlastnenými podnikmi potvrdzujú, že chápeme požiadavkám podnikov na vysoko kvalitné informácie za účelom podpory rozhodovania, ako aj prístup k osvedčeným postupom a technológiám, ktoré vám pomôžu udržať kontrolu, znížiť riziko a zvýšiť efektivitu. Či už hľadáte zabezpečenie súladu s lokálnymi zákonmi a predpismi, hľadáte poradenstvo v oblasti financovania a akvizícií, snažíte sa digitalizovať svoje podnikanie alebo zvládnuť daňové dôsledky plánovania ukončenia podnikania, máme sieť profesionálov s odbornými znalosťami na celom svete pripravených pomôcť vám bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, v akom odvetví pôsobíte alebo cieľ, ktorý ste si určili.

Naším cieľom je umožniť vám sústrediť sa na jadro vášho podnikania. Zoznámte sa nižšie s našimi službami a kontaktujte nás. Člen nášho tímu sa s vami spojí a poradí, ako vám môžeme pomôcť.