Pripravte sa na predaj firmy

Pre majiteľa je predaj firmy jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré kedy prijme. Investovali ste energiu, čas, úsilie a peniaze do budovania podnikania, preto by ste sa mali ubezpečiť, že keď raz dôjde k predaju, získate naspäť čo najviac.

Nikdy nie je priskoro na to, aby ste firmu pripravili na predaj. Ak si osvojíte niekoľko praktík už teraz, prípadný proces predaja bude oveľa jednoduchší a v očiach kupujúceho sa zvýši hodnota firmy.

Pozrime sa na štyri hlavné oblasti, ktoré pripravia firmu na predaj:

 1. Identifikujte problémy a odstráňte nedostatky
  Pri príprave na predaj treba najprv odhaliť možné problémy, ktoré pre kupujúceho budú varovným signálom. Spolieha sa firma na vás ako majiteľa až príliš – dokáže manažment naďalej fungovať a rásť aj po vašom odchode? Uplatňujete osvedčené a dôveryhodné predajné postupy? Môžete preukázať, že pravidelne sledujete kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) a viete, ako si stojíte v porovnaní s tými najlepšími vo vašom odvetví či s konkurentmi?

  Zabehnutá a profesionálne riadená spoločnosť je v očiach kupujúcich atraktívnejšia. Ak venujete čas identifikácii problémov a odstráneniu nedostatkov ešte predtým, ako budete mať na stole konkrétnu ponuku, takmer určite sa zvýši predajná cena.

 2. K finančným údajom doplňte príbeh
  Správne finančné výkazy za niekoľko predchádzajúcich rokov sú kľúčové pre vytvorenie príbehu, ktorý potenciálnemu kupcovi pomôže identifikovať aktuálne, minulé aj budúce výsledky. Treba si ujasniť dôležité informácie, napr. kto sú kľúčoví zákazníci, a aké sú metriky, ako napríklad ziskovosť na zákazníka, ktoré môžu zahŕňať podrobnú analýzu naprieč viacerými predajnými kanálmi.

  Presné prognózy predaja založené na dôveryhodných údajoch a schopnosť preukázať dobré, udržateľne rastúce zisky, príležitosti na rasť a potenciálne budúce zisky zvýšia hodnotu firmy. Zároveň sa tak môžete odlíšiť od konkurentov a dostať sa na nadštandardnú predajnú cenu.

  Dobré finančné výsledky pri overovaní náležitej starostlivosti a vyjednávaní vzbudia v potenciálnom kupcovi väčšiu dôveru. Zlé finančné údaje vysielajú smerom ku kupcovi negatívny signál. Viesť kvalitné a aktuálne finančné záznamy je rozumné nielen z podnikateľského hľadiska, ale zároveň tak zvyšujete hodnotu firmy v očiach kupujúceho a dôveru vo finančné výsledky.

 3. Použite údaje na zvýšenie efektivity
  Ako etablovaná firma už máte veľké množstvo kvalitných údajov. Posilnenie hodnoty organizácie preto spočíva v zoskupení týchto informácií do štruktúrovaného formátu, aby bolo možné prijímať rozhodnutia lepšie a rýchlejšie. Nájdite spôsoby, ako zvýšiť produktivitu alebo inovovať prostredníctvom opakujúcich a neopakujúcich sa položiek a krokov v hodnotovom reťazci, a následne sa zamerajte na procesy a odstráňte všetko, čo netvorí pridanú hodnotu.

  Tzv. „lean“ prístup k mapovaniu hodnotového reťazca vám umožní podať potenciálnemu kupcovi jasnejší celkový obraz o firme a nájsť konkrétne oblasti podnikania, pri ktorých môžete posilniť produktivitu, naštartovať inovácie a časom aj zlepšiť ziskovosť.

 4. Ustúpte a nájdite si poradcu
  Pri predaji firmy je dôležité vyhľadať pomoc. Skúsený poradca vám pomôže pripraviť spoločnosť na predaj, maximalizovať jej hodnotu a podporí vás pri úspešnom zrealizovaní transakcie. Zároveň vám môže objasniť misiu a hodnoty vašej firmy, vďaka čomu lepšie pochopíte jej obchodné smerovanie.

  Ustúpiť od firmy, do ktorej ste investovali toľko času, peňazí a úsilia je náročné, no len prostredníctvom objektívneho prístupu sa vám podarí nájsť prípadné problémy s daňami či príjmami a vyriešiť ich ešte pred predajom. Takýmto spôsobom sa minimalizuje riziko, a zároveň ukážete záujemcovi o kúpu, že ste rozhodný a zorganizovaný. Ak chcete ešte viac znížiť riziko, predovšetkým v štádiu po kontrole náležitej starostlivosti, mali by ste zvážiť vhodné poistenie.

  Ak zabezpečíte, že vaša firma bude pripravená na predaj ešte pred tým, než ju umiestnite na trh, vytvoríte si jasný smer, posilníte internú kontrolu a finančné procesy. Vďaka identifikácii nedostatkov a sledovaniu výsledkov môžete využiť získané údaje a vybudovať podnikateľský príbeh, ktorý priláka potenciálnych záujemcov.

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov