Nastavenie správneho smeru

Či už sa chystáte zdokonaliť svoje obchodné operácie, zlepšiť finančnú výkonnosť alebo dosiahnuť strategický cieľ, správne nastavenie smerovania je neoddeliteľnou súčasťou pomoci vášmu biznisu dosiahnuť jeho ciele. Toto nastavenie vám rovnako pomôže pri optimalizácii dlhodobej hodnoty pre akcionárov.

Optimalizujte obchodnú stratégiu

Podnikanie má mnoho veľkých aj menších nárokov a vyžaduje si pozornosť v rôznych oblastiach. Kvôli tomu sa môžete ocitnúť v situácii, kedy sústredite veľkú pozornosť na každodenné úlohy, zatiaľ čo dlhodobé plánovanie stráca prioritu, ktorá je vyžadovaná. Sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť ciele vášho podnikania. Od nastavenia komplexnej obchodnej stratégie cez plánovanie nástupníctva až po zabezpečenie toho, aby vaše podnikanie fungovalo udržateľným a etickým spôsobom.

Nastavenie stratégie

Istota vo svoju obchodnú stratégiu je veľmi dôležitá spoločne s jej schopnosťou plniť svoje priority. Náš prístup k strategickému obchodnému plánovaniu je založený na dátach, skúsenostiach a hlbokom porozumení vás a vášho podnikania. Zistite viac.

Úspech vďaka zmenám

Vieme vám pomôcť zorientovať sa vo výzvach a príležitostiach, ktoré prinášajú zmeny na trhu v priemysle, v ktorom podnikáte. Či už čelíte technologickým, spoločenským alebo politickým zmenám, alebo sa snažíte zistiť správny postup v reakcii na krízu Covid-19, naši odborníci vám môžu pomôcť byť o krok vpred. Zistite viac.

Nastavenie cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI)

Ktoré metriky a obchodné KPI budú poháňať zmeny a urýchľovať rast? Stanovenie cieľov a riadenie výkonu sú základom implementácie a monitorovania vašej stratégie. Naši poradcovia a experti v odbore vám vedia pomôcť.

Plánovanie nástupníctva

Premyslené plánovanie nástupníctva je kľúčom ku kontinuite podnikania. Či už identifikujete a postaráte sa o budúcich lídrov svojho podnikania alebo hľadáte externe, nikdy nie je príliš skoro začať plánovať hladký prechod - pre obchodného aj odchádzajúceho lídra. Zistite viac.

Riadenie udržateľného biznisu

Podpora spoločnosti a komunity prostredníctvom práce, ktorú robíte - to je pre nás v Mazars zásadné. Sme hrdí na to, že pomáhame našim klientom budovať udržateľné podniky, plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a rozvíjať silnú obchodnú etiku a programy spoločenskej zodpovednosti. Zistite viac.

Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na našich expertov v oblasti súkormného podnikania alebo nám pošlite správu a naši experti sa s vami spoja za účelom ďalšej diskusie.