Fúzie a akvizície v regióne SVE: Daňové riziká a štruktúry

10-12-2020 Na pozadí globálnej konkurencie a integrovaných trhov mnoho spoločností na celom svete hľadá príležitosti na rast mimo svojej krajiny pôvodu, a to aj napriek niekedy zložitým regulačným prostrediam.

Pokračovanie v transakciách v strednej a východnej Európe (SVE) môže pre investorov predstavovať atraktívne vyhliadky. Je však potrebné uvedomiť si, že proces akvizície a integrácie stále zodpovedá lokálnym špecifikám - aj keď je daná krajina súčasťou Európskej únie. Preto sme pripravili túto štúdiu: cieľom je objasniť daňové riziká a príležitosti v oblasti fúzií a akvizícií v strednej a východnej Európe.

Štúdia je založená na skúsenostiach našich odborníkov s daňovými štruktúrami v rámci due diligence v regióne. Pokrýva daňové riziká, s ktorými sa často stretávajú. Tieto tiež môžu ovplyvniť úspech procesov uzatvárania obchodov a následnej integrácie na týchto rýchlo rastúcich trhoch.

Odhaľuje, ako súvisia hlavné „daňové pasce“, ktoré sa objavujú v procesoch due diligence s pravidlami nízkej kapitalizácie a využívaním daňových strát. Rovnaké transakcie však môžu využívať aj lokálne daňové stimuly, ktoré podporujú investície a existujú súčasne s daňovými výnimkami uplatniteľnými na fúzie a rozdelenia.

Stiahnite si štúdiu a dozviete sa viac o daňových rizikách a stimuloch, ktoré vám pomôžu určiť ďalší správny krok.

Dokument

Doing MA in CEE.pdf
Doing MA in CEE.pdf