Financovanie infraštruktúry

Základ úspešného projektu.

S rastúcim dopytom po infraštruktúre a energiách pomáhame prevádzkovateľom, verejným orgánom, poskytovateľom pôžičiek a investorom splniť svoje ciele a riadiť riziká. Poskytujeme im podporu po celom svete, bez ohľadu na to, kde hľadajú, budujú, financujú, prevádzkujú alebo vlastnia infraštruktúrne aktíva.

Náš prístup

Infraštruktúra zohráva dôležitú úlohu pre všetky firmy a celú spoločnosť, no ide o čoraz komplikovanejšiu oblasť. Spájame technickú expertízu s rozsiahlymi skúsenosťami v rôznych sektoroch, aby sme poskytli klientom jednotný integrovaný tím, ktorý vytvorí bezproblémovú konzistentnú skúsenosť na každom trhu, kde pôsobia. 

Veríme, že silný a transparentný model je nevyhnutným základom všetkých transakcií. Máme celosvetové špičkové skúsenosti s finančnými modelmi v odvetví energetiky, infraštruktúry a životného prostredia. Naše normy využívajú špičkovú metodiku a naše skúsené tímy školia jednotlivcov aj interné tímy vo firmách v oblasti tvorby silných transparentných modelov pomocou štandardov Mazars.

Spoločnosti Mazars dôverujú poprední svetoví investori v oblasti infraštruktúry a energetiky, developeri a vlastníci, ktorým poskytujeme nezávislé hodnotenie ich modelov. Náš prístup a metodika modelovania zabezpečuje nadštandardné výsledky a záruku.

V rámci podpory s transakciami spájame domáce aj medzinárodné skúsenosti spolu so špecializovanou expertízou (napríklad v oblasti daní, účtovníctva a náležitej starostlivosti), v súlade s potrebami daného klienta a transakcie.

Náš tím zodpovedný za financovanie infraštruktúry vám pomôže napríklad s nasledovným:

  • Audit finančného modelu pomocou prísnych kritérií kontroly kvality
  • Finančné modelovanie na základe štandardu Mazars
  • Školenia a kurzy v oblasti finančného modelovania (online aj osobne) v oblasti všeobecných projektových financií, PPP, fúzií a akvizícií a jednotlivých sektorov
  • Podpora a poradenstvo pri transakciách
  • Nezávislé oceňovanie od ocenenia aktív a portfólia až po komplexné služby oceňovania kótovaných prostriedkov
  • Integrovaná náležitá starostlivosť pokrývajúca finančnú, daňovú a modelovú náležitú starostlivosť
  • Daňové a účtovné stanoviská pri lokálnych a cezhraničných problémoch
  • Služby riadenia aktív, vrátane účtovníctva, súladu, reportingu a prevádzkových modelov

Naši ľudia

140 špecializovaných odborníkov v Londýne, Sydney, Paríži, New Yorku, Johannesburgu a Delí.

Zaslať žiadosť o ponuku