Kapitálové trhy

Špecializovaná finančná podpora naštartuje úspech vašej spoločnosti.

Či už chcete uviesť firemné akcie na kapitálový trh, uskutočniť prvú verejnú ponuku akcií alebo už na burze pôsobíte, Mazars vám ponúka širokú škálu služieb súvisiacich s kapitálovými trhmi a transakciami.

Máme značné skúsenosti s poradenstvom v oblasti transakcií na kapitálovom trhu, vrátane prvej verejnej ponuky akcií  (IPO). Náš tím zameraný na kapitálové trhy aktuálne podporuje klientov s IPO a viac ako 150 emisiami dlhopisov. Vďaka našej expertíze vám poskytneme špecifické informácie o širokej škále otázok súvisiacich s trhovými transakciami.

Náš prístup

Vďaka hĺbkovým znalostiam všetkých veľkých odvetví priemyslu, širokému portfóliu služieb a medzinárodnému pôsobeniu prinášame klientom na mieru šité služby v rôznych odvetviach a regiónoch.

Na základe úzkej spolupráce s vaším tímom sa oboznámime so strategickými cieľmi a poskytneme vám objektívne a komplexné poradenstvo, aby ste mohli prijímať rozhodnutia s istotou. Prostredníctvom jedinej kontaktnej osoby získate prístup k správnym expertom hneď v úvode procesu, aby transakcie prebehli hladko. Náš tím vám pomôže napríklad:

 • Financovať rast
 • Diverzifikovať zdroje financií
 • Umožniť odchod pôvodných investorov
 • Konsolidovať kapitál
 • Čiastočne sa zbaviť bankového dlhu
 • Získať prístup k širokej základni investorov
 • Predĺžiť splatnosť financovania
 • Zlepšiť viditeľnosť firmy
 • Spoločne definovať vaše potreby
 • Zhodnotiť možnosti tvorby finančných informácií
 • Overiť alebo pripraviť finančnú závierku
 • Kontrolovať alebo pripraviť dokumentáciu (napr. letáky, prezentácie na informačných podujatiach)
 • Pomôžeme vám rýchlo zareagovať na potrebu spoľahlivej finančnej komunikácie
 • Uľahčíme vám komunikáciu s AMF a Euronext
 • Podporíme vás pri povinnostiach súvisiacich s vaším novým stavom

Úspešné transakcie na kapitálovom trhu sa opierajú o širokú škálu znalostí. Napríklad nová firemná holdingová štruktúra musí byť nastavená daňovo efektívne, a musí odrážať zmeny zavedené akčným plánom OECD BEPS.

Zaslať žiadosť o ponuku