Fundraising

Na mieru šité poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií vytvorí a maximalizuje hodnotu pre akcionárov.

Spoločnosť Mazars poskytuje poradenstvo veľkým skupinám, malým podnikom, podnikateľom a investorom pri akvizícii a predaji spoločnosti, získavaní financií a reštrukturalizácii dlhu. Naše tímy majú rozsiahle skúsenosti s rôznymi sektormi a transakciami rôznych veľkostí. Vďaka plne integrovanému medzinárodnému tímu dokážeme vytvoriť projektové tímy s jedinečnými a špecifickými skúsenosťami, aby váš projekt dopadol úspešne. Pôsobíme vo vyše 90 krajinách po celom svete, naši experti na firemné financie vás preto môžu prepojiť s potenciálnym podnikom na kúpu, záujemcami o akvizíciu a finančnými sponzormi po celom svete.

Fúzie a akvizície sú citlivým, časovo náročným procesom, ktorý si vyžaduje komplexné rozhodnutia. Preto potrebujete správnu stratégiu, a zároveň správnych poradcov, aby transakcia bola vhodne riadená a vytvorila hodnotu pre akcionárov a ďalšie zainteresované strany.  

Poskytneme vám podporu a odborné poradenstvo v celom procese fúzie či akvizície a so všetkými súvisiacimi strategickými záležitosťami. 

Predaj Vášho podniku

Pomôžeme vám maximalizovať hodnotu vašej spoločnosti. Bez ohľadu na to, či predávate firmu, ktorú ste založili a vybudovali, alebo odpredávate časť portfólia, spoločne navrhneme na mieru šité riešenie, ktoré bude vyhovovať vám a vašej firme a zachováme dôvernosť rozhodnutia predať spoločnosť. Pomôžeme vám napríklad: 

 • Pripraviť firmu na predaj a spoločne definovať najlepšiu stratégiu a načasovanie ešte pred formálnym spustením procesu
 • Vypracovať informačné memorandá, ukážky, finančné modely, podnikateľské plány a ďalšie dokumenty pre potenciálnych kupcov
 • Nájsť a kontaktovať potenciálnych kupcov kdekoľvek na svete
 • Analyzovať, hodnotiť a vyjednávať ponuky s cieľom dosiahnuť ciele a maximalizovať hodnotu 
 • Projektové riadenie procesu predaja až do úspešného dokončenia s minimálnym narušením každodenných činností
 • Spolupráca s právnymi poradcami pre zaistenie optimálneho nastavenia právnych dokumentov  

Ak ste podnikateľ, rozhodnutie predať firmu bude jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo vašej kariére a ak pracujete v korporácii, bude to vašou kľúčovou úlohou. Poskytneme vám praktické, komplexné a technicky bezchybné poradenstvo v každej fáze procesu, aby sa maximalizovala výsledná hodnota.  

Fundraising 

Pomôžeme vám identifikovať a vyhodnotiť finančné potreby, určiť správnu štruktúru (kmeňové akcie, dlh, mezanín, atď.) a nájsť správnych partnerov. 

Okrem získania prostriedkov prostredníctvom predaja kmeňových akcií alebo navýšenia kapitálu vám poskytneme komplexné dlhové poradenstvo.

Buy-outs 

Radíme akcionárom a manažérom v oblasti reštrukturalizácie kapitálu pri riadení odkúpenia podielu vedením spoločnosti (management buy-out, MBO) a účelového odkúpenia (leveraged buy-out, LBO) s národnými aj medzinárodnými finančnými partnermi. Poradíme vám s rôznymi aspektmi: 

 • Návrh vhodnej kapitálovej štruktúry (výška plánovaného dlhu verzus výška kapitálu)
 • Vyjednávanie podmienok s poskytovateľmi kapitálu, dlhopisov a dlhu
 • Nájdenie a zabezpečenie finančného partnera na podporu vašich plánov a stratégie
 • Implementácia štruktúry riadenia, aby sa dosiahli ciele a očakávania vedenia a vášho nového finančného partnera
 • Tvorba štruktúry a vyjednávanie o balíku riadenia a dohode s akcionármi v súlade so stratégiou rozvoja 

Akvizícia a externý rast 

Pomáhame veľkým národným a medzinárodným skupinám, malým podnikom a finančným investorom s akvizíciami a projektmi externého rastu. 

Naplnenie akvizičnej stratégie môže byť komplikované, náročné na zdroje a čas, a to aj ak máte samostatné tímy zodpovedné za fúzie a akvizície. Spoločnosť Mazars vám môže pomôcť v každej fáze procesu akvizície: 

 • Vytvorenie akvizičnej stratégie a tvorba hodnotiacej tabuľky na vyhodnotenie cieľov
 • Vyhľadávanie na trhu, aby sa identifikoval cieľový podnik na akvizíciu 
 • Hladký postup pri kontaktovaní cieľového podniku v akomkoľvek regióne 
 • Úvodná analýza poskytnutých informácií 
 • Analýza oceňovania a hodnotenie potenciálnych synergií 
 • Príprava a vyjednávanie ponúk 
 • Projektové riadenie akvizície až do úspešného dokončenia s minimálnym narušením každodenných činností 
 • Komunikácia s ďalšími poradcami, právnikmi a predajcami 

Ak akvizícia prebehne správne, môže naštartovať rast a výrazne zvýšiť hodnotu pre akcionárov. Náš globálny tím expertov sa stane partnerom vášho tímu, čím sa maximalizuje úspech akvizičnej stratégie. 

Okrem toho máme špecializovaný tím pre integráciu po fúzii, ktorý vám pomôže vo fáze po dokončení transakcie.  

Naše nástroje a riešenia 

Spoločnosť Mazars vytvorila vlastnú platformu na zdieľanie informácií o transakciách a trhu a pri potenciálnych transakciách spolupracuje s našimi finančnými tímami vo vyše 30 krajinách. 

Táto platforma vám prinesie výhody medzinárodného tímu expertov bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.  

Naši ľudia

Mazars zamestnáva vyše 250 odborníkov na firemné financie vo vyše 30 krajinách.

Zaslať žiadosť o ponuku