Transferové oceňovanie

Globálny pohľad na dynamickú tému kľúčovú pre podnikanie.

Organizácie s viacerými zahraničnými pobočkami čelia čoraz komplexnejším regulačným a daňovým problémom v regiónoch, kde pôsobia. Transferové oceňovanie je na vrchole zoznamu daňových priorít mnohých stredných a veľkých podnikov, keďže na ne má významný dopad. Poskytujeme širokú škálu riešení pre riadenie transferového oceňovania, aby ste si boli istí, že spĺňate miestne nariadenia.

Náš prístup

Transferové oceňovanie podlieha čoraz väčšej kontrole vo všetkých častiach sveta. Zjednodušenie tejto dynamickej oblasti docielite len pomocou globálneho viacvrstvového prístupu. Naše globálne partnerstvo vo viac ako 90 krajinách disponuje potrebnou expertízou a monitoruje novú legislatívu a súdne rozsudky v jednotlivých krajinách, a to vďaka priamemu kontaktu s našimi expertmi na transferové oceňovanie, ktorí majú potrebné know-how a lokálnu i medzinárodnú expertízu.

Naše Medzinárodné spoločenstvo pre transferové oceňovanie združuje odborníkov na rôzne disciplíny, vrátane ekonómov, ktorí zabezpečujú analýzu hodnotového reťazca, čo je kľúčový nástroj na zosúladenie transferového oceňovania s tvorbou ekonomickej hodnoty a určením transferovej ceny pre nehmotné aktíva. Údaje sú základom silného režimu transferového oceňovania. Sme si toho vedomí, preto vytvárame databázy a nástroje (napríklad systém založený na cloude), ktoré uľahčujú podávanie správ podľa európskej smernice DAC6.

V úvode procesu začíname s diagnostikou rizika, pri ktorej sa snažíme nájsť priestor pre úspory, ako aj slabé miesta. Úzko spolupracujeme s klientom, aby sme zabezpečili dodržiavanie dokumentačných povinností a optimalizáciu daňovej situácie.

Naše služby

  • Strategické poradenstvo o všetkých aspektoch transferového oceňovania
  • Hlavný súbor, lokálny súbor a správa podľa jednotlivých krajín
  • Daňové audity, proces vzájomných dohôd
  • Analýza a premena hodnotového reťazca
  • Ekonomické analýzy, vrátane obchodných porovnaní, porovnaní úverov a licencií
  • Cash pool a ďalšie integrované skupinové finančné systémy
  • Transfer funkcií, hodnotenie transferových balíkov, zdanenie na výstupe
  • Ocenenie ťažko oceniteľných nehmotných aktív

Naše nástroje a riešenia 

Nástroj Transfer Pricing Genie predstavuje riešenie pre digitálnu dokumentáciu transferového oceňovania, ktoré zvyšuje efektivitu súvisiacich procesov. Ponúkame tiež prístup do databáz, napríklad Bloomberg a RoyaltyStat, ako aj automatický prenos správ podľa jednotlivých krajín a výmenu údajov cez náš nástroj Signals.

Naši ľudia

Náš tím sa skladá zo skúsených odborníkov na dane a transferové oceňovanie so špecifickým know-how o danej krajine a odvetví, ale aj z účtovníkov a ekonómov, vďaka čomu máte istotu, že vám poskytneme, vytvoríme a zrealizujeme na mieru šité riešenia transferového oceňovania, ktoré budú v súlade s vašimi obchodnými a daňovými stratégiami.

Zaslať žiadosť o ponuku