Globálne daňové úľavy a stimuly

Globálny prístup s maximálnymi daňovými výhodami.

Daňové úľavy a stimuly často významne naštartujú rast podniku a podporia jeho iniciatívy v oblasti inovácií, výskumu a vývoja. Vo väčšine krajín sveta ich môže udeliť mesto, provincia či štát. Náš globálny tím vám pomôže nájsť takéto možnosti, ako aj ďalšie potenciálne zdroje financovania. Pomôžeme vám tiež s predkladaním žiadostí pre daňové a štátne orgány.

Náš prístup

Z hľadiska investícií a výberu lokality sú daňové úľavy a stimuly často rozhodujúcim faktorom. Vlády po celom svete ponúkajú stimuly spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú podnikať na území danej krajiny. Hľadanie a získanie týchto stimulov si vyžaduje faktami podložené rady a technickú podporu.

Náš globálny tím monitoruje stimuly poskytované štátmi a zástupcami priemyslu, vrátane stimulov pre inovácie, výskum a vývoj a kapitálové investície. Na základe proaktívneho prístupu úzko spolupracujeme s klientmi počas celého daňového roka, aby mohli získať prístup k podporným programom a podať žiadosť o daňovú úľavu v reálnom čase.

Daňové stimuly nabrali na dôležitosti aj vzhľadom na neistú situáciu vyvolanú pandémiou Covid-19, ktorá viedla mnohé vlády po celom svete k rozšíreniu programov daňových stimulov s cieľom zmierniť ekonomický dopad pandémie. Náš nástroj Covid-19 Global Tax and Law Tracker spustený hneď na začiatku pandémie zoskupuje úľavy a iniciatívy v 75 krajinách po celom svete.

Náš tím zložený z odborníkov na dane, právo a účtovníctvo vás prevedie celým procesom podania žiadosti o daňovú úľavu alebo stimul až po jej predloženie príslušnému orgánu. Poradíme vám s výberom najvhodnejšieho stimulu pre vaše podnikanie a  plány rastu. Naše národné tímy sú neustále v kontakte s miestnymi orgánmi v krajinách, kde pôsobíme, a disponujú expertízou v oblasti súladu, podávania správ a miestnych požiadaviek potrebných pre získanie výhod.

Naše služby

  • Plánovanie žiadostí pre maximalizáciu oprávneného použitia úľav a stimulov
  • Príprava žiadosti, popisu projektu a zhrnutia finančných údajov ako podporných dokumentov
  • Následný kontakt s miestnymi orgánmi, aby sa zabezpečilo úspešné čerpanie výhod

Zaslať žiadosť o ponuku