Strategický plán

Kľúčový nástroj pre dlhodobé digitálne plánovanie.

Strategický technologický plán je kľúčovým nástrojom, aby ste predišli krátkodobým reaktívnym projektom v dôsledku priveľkých plánov. Plán musí odrážať spoločnú víziu, aktuálny podnikateľský model, a zároveň musí byť dostatočne flexibilný, aby mohol predvídať zmenu tohto modelu, a musí tiež jasne určovať, kto je zodpovedný za akú časť plánu. Naši odborníci spolu s vami vytvoria strategický plán, ktorý vašej firme pomôže vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu.

Náš prístup

Vieme, že IT zdroje sú vzácne. Preto sa treba zamerať na dlhodobé ciele, no zároveň zabezpečiť, aby sa dali realizovať aj urgentné krátkodobé projekty dôležité pre podnikanie. Veríme, že strategický IT plán založený na podnikateľskej stratégii je nevyhnutným nástrojom pre dosiahnutie tejto rovnováhy. Môže tiež poskytnúť objasňujúce informácie špecializovaným zamestnancom, napríklad tým, ktorí nesú zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov.

Vytvorili sme prístup vybudovania stratégie v štyroch krokoch založenej na potrebe flexibility, a zároveň škálovateľnosti. Tento prístup sa dá použiť vo všetkých odvetviach a už dnes ho v praxi využívajú mnohé podniky všetkých veľkostí od nadnárodných spoločností až po malé podniky.

Náš prístup vybudovania stratégie v štyroch krokoch zahŕňa:

  • Pochopenie aktuálnej situácie
  • Identifikovanie kľúčových požiadaviek podľa firemnej stratégie
  • Vytvorenie strategického IT plánu so zohľadnením trendov v technológiách a na trhu
  • Zapojenie najvyššieho vedenia a realizácia

Plán zvyčajne dopĺňa podrobnejší plán realizácie s harmonogramom na 12-36 mesiacov, ktorý obsahuje dlhodobé projekty aj rýchle riešenia.

Naše služby

  • Mapovanie celkového IT prostredia
  • Podpora v rámci štvorkrokového plánu pre vytvorenie stratégie so skutočnými výhodami
  • Špecializovaná pomoc s čiastkovými plánmi, napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kontinuity podnikania alebo mobility na pracovisku, ako aj IT nástroje potrebné na realizáciu plánu
  • Odhad nákladov a analýza návratnosti investície
  • Podpora pri návrhu a spoluvytváranie metodiky s cieľom identifikovať kľúčové požiadavky
  • Zber a overenie údajov použitých v IT prostredí

Naši ľudia

Náš tím má rozsiahle skúsenosti s technológiami, ktoré treba zvážiť pri akomkoľvek pláne, napríklad umelá inteligencia, blockchain a robotická automatizácia procesov. Naša správa s názvom Are you missing the tech train? Poukázala na rastúci dopad týchto a ďalších technológií.

Naši odborníci sú vysoko kvalifikovaní a majú potrebné certifikáty, vrátane Certified Information Systems Security Professionals (CISSP), Certified Information Systems Security Managers (CISM), The Control Objectives for IT (COBIT) a PRINCE2 project management, ako aj certifikáty agilnosti, napríklad Scrum Master a SAFe 4 Agilist®. Zamestnávame tiež odborníkov na manažment zmien, ktorí vám pomôžu nastaviť strategický plán tak, aby ho prijali zamestnanci na všetkých úrovniach. 

Zaslať žiadosť o ponuku