Riešenia pre dátovú analýzu

Informácie a pracovné postupy založené na dátach.

Firmy majú prístup k širokému spektru dát a informácií. Schopnosť pretaviť dáta na zmysluplné a praktické informácie je kľúčová pre získanie nových príležitostí a minimalizáciu problémov skôr než nastanú. No používanie dát na maximum je pre väčšinu organizácií problematické. Naši experti vám pomôžu pochopiť a používať údaje tak, aby ste mohli prijať lepšie a rýchlejšie rozhodnutia.

Náš prístup

V dnešnom svete sú všetky firmy dennodenne zavalené obrovským množstvom údajov. No tieto dáta sú užitočné len ak im rozumiete. Pochopenie tzv. big data môže prispieť k lepším rozhodnutiam, väčšej efektivite a vyššiemu výkonu.

Pomáhame organizáciám pochopiť dáta pomocou špičkových nástrojov na vizualizáciu vzorcov a trendov. Vďaka úzkej spolupráci chápeme potreby vašej organizácie a na základe toho vám poskytneme na mieru šité rozhranie pre spravovanie informácií, prispôsobené vášmu sektoru, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia.

Aplikácie pokrývajú rôzne oblasti od prognóz rizika odchodu zamestnancov cez vytvorenie parfumu, ktorý sa bude páčiť najväčšiemu počtu zákazníkov, až po posilnenie skóre Net Promoter ScoresSM vďaka optimalizácii dodávateľského reťazca.

Ponúkame na mieru šité riešenia založené na vašich potrebách, vrátane aplikácií určených pre váš sektor a oblasť pôsobenia. Napríklad interným audítorom poskytujeme náš nástroj Curious, ktorý odošle takmer okamžité upozornenie na potenciálne problematické transakcie a ďalšie funkcie, ktoré znižujú náklady a zväčšujú rozsah auditu.

Dátová analýza je tiež neoddeliteľnou súčasťou našich právnych služieb, v rámci ktorých pomáhame poisťovniam, právnickým kanceláriám a trustom s obchodnými, právnymi a fiduciárnymi rozhodnutiami. Naše nástroje založené na cloude sa zameriavajú napríklad na porovnávanie, vizualizáciu a vyhľadávanie miliónov transakcií, aby ste získali predstavu o tom, ktoré si vyžadujú hlbšiu kontrolu. Využívame na to model Electronic Discovery Reference Model©, ako aj rámec Electronic Data Discovery (EDD).

Naše služby

  • Na mieru šitá podpora so začlenením dátovej analýzy do organizácie
  • Budovanie interaktívnych rozhraní pomocou pokrokových vizuálnych nástrojov
  • Riešenia zamerané na konkrétny priemysel pre interných audítorov, právnikov, a ďalšie pozície
  • Kontrola súladu analýzy osobných údajov s požiadavkami GDPR a ochrany súkromia

Zaslať žiadosť o ponuku