GDPR certifikácia

Spoločnosť Mazars uzavrela partnerstvo s Europrivacy s cieľom poskytnúť spoločnostiam certifikáciu potvrdzujúcu súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Ide o prvú certifikáciu GDPR, ktorá bola vytvorená od spustenia GDPR pred štyrmi rokmi a bola schválená Európskym výborom pre ochranu údajov (EDPB). Táto certifikácia stavia spoločnosti na popredné miesto v ochrane údajov so silnou konkurenčnou výhodou na trhu.

Žiadosť o ponuku

Organizácie si môžu vybrať, ktoré činnosti spracovania údajov budú certifikované. Môže to byť produkt, ako je SaaS, alebo proces, ako napríklad registrácia zákazníka či akýkoľvek iný odlišný proces a služba.

Pomáhame spoločnostiam pripraviť sa na audit a certifikáciu spracovateľskej činnosti a zároveň zlepšiť ich súlad s lokálnymi a medzinárodnými zákonmi o ochrane údajov. Pomáhame tiež eliminovať medzery medzi požiadavkami schémy Europrivacy a existujúcimi kontrolami v rámci organizácie.

V Mazars máme certifikovaných expertov na certifikáciu GDPR z rôznych oblastí rizík a dodržiavania predpisov so sídlom v EHP a USA. Majú odborné znalosti na riešenie veľkých zložitých organizácií a spracovateľských činností.

Prečo by ste mali získať certifikáciu?

GDPR je zložité. Nesúlad so sebou nesie dôležité právne a finančné riziká. Tie predstavujú skryté náklady, kým spoločnosť nedostane pokutu (až do výšky 4 % jej celosvetového obratu). Získanie certifikácie znamená, že máte nezávislých odborníkov, ktorí pozorne sledujú vaše procesy, takže si môžete byť istí, že pravidlá dodržiavate.

Certifikácia tiež potvrdzuje záväzok ochrany osobných údajov a status dôveryhodného poskytovateľa pre zákazníkov, ako aj spoľahlivého spracovateľa údajov pre obchodných partnerov. Znižuje tiež právne a finančné riziká preukázaním súladu s legislatívou. Potvrdzuje zabezpečenie a zavedenie kontrol a šetrí značné náklady.

Prečo si vybrať GDPR certifikáciu?

Tešíme sa, že sme partnerom Europrivacy. Je to prvá dostupná certifikácia, ktorá spĺňa požiadavky GDPR a bola schválená EDPB. Spoločnostiam prináša vedomie, že sú plne v súlade s predpismi a podnikajú dôveryhodným spôsobom. Okrem toho je certifikácia Europrivacy:

Efektívna z pohľadu nákladov

  • Zmierňuje právne a finančné riziká.
  • Je možné ju kombinovať s certifikátmi ISO 27001.
  • Môže byť rozšírená tak, aby vyhovovala národným predpisom.

Spoľahlivá

  • Spája odborné znalosti v oblasti práva na ochranu údajov, kybernetickej bezpečnosti a certifikácie.
  • Vysoko komplexná pre všetky druhy činností spracovania údajov.

Dôveryhodná

  • Vytvorená v úzkej spolupráci s orgánmi na ochranu údajov, schválená EDPB čl. 42.
  • Vypracovaná prostredníctvom Európskeho výskumného programu, spolufinancovaného Európskou komisiou a Švajčiarskom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môže GDPR certifikácia pomôcť vášmu podnikaniu, alebo kde začať, vyplňte formulár nižšie a náš tím sa vám ozve.

Kontaktujte nás

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov

Dokument

GDPR Certifikácia
GDPR Certifikácia