Riadenie výkonu

Moderný prístup založený na údajoch pre maximálne výsledky.

Oblasť riadenia výkonu prechádza dátovou revolúciou. Štvrťročné správy a ďalšie tradičné nástroje nahradila analýza v reálnom čase, ktorá môže naštartovať okamžité pozitívne zmeny. V dnešnom dynamickom trhovom prostredí pomáhame organizáciám budovať nástroje a zručnosti potrebné pre prijímanie informovaných rozhodnutí.

Náš prístup

Účinné riadenie výkonu môže byť v podnikaní rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie strategických cieľov. Vaša spoločnosť sa vďaka lepším zručnostiam a zdrojom stane agilnejšou a odolnejšou, a navyše sa výrazne zvýši šanca, že dosiahnete svoje ciele.

Spoločnosť Mazars plne podporuje presun na riadenie výkonu na základe údajov. Vítame tiež trend odklonu od prísneho riadenia výkonu a výkonnostných rebríčkov, kvôli ktorým často zamestnanci medzi sebou súťažia. Ak chcú dnešné organizácie uspieť v čoraz konkurenčnejšom prostredí, potrebujú internú spoluprácu, nie konkurenciu.

Naším cieľom je, aby sme spoločne nastavili riadenie výkonu tak, aby fungovalo. Nové dostupné nástroje na riadenie výkonu vám prinesú len málo výhod, ak sa nezosúladia s firemnou stratégiou. Naše tímy odborníkov na stratégiu a ľudské zdroje vám pomôžu dosiahnuť nielen tento súlad, ale aj právnu expertízu napríklad pre riešenie súladu s pracovno-právnou legislatívou a nariadením GDPR.

Pri komplexnejších problémoch náš špecializovaný tím dátových analytikov pomôže nájsť slabé miesta pomocou spracovania veľkého objemu informácií z rôznych častí vašej organizácie. Dokonca aj komplikované súbory dát sa dajú premeniť na jednoduché vizuály, vďaka ktorým získate okamžité hodnotenie výkonu.

Naše služby

  • Návrh metodiky pre riadenie výkonu
  • Návrh politiky a procesu pre riadenie výkonu
  • Uľahčenie KPA a KPI
  • Školenie/koučing v oblasti riadenia výkonu

Naše nástroje a riešenia

Naše metodiky sa opierajú o koncepčné rámce založené na práci Stevea Drottera s názvom The Leadership Pipeline a The Performance Pipeline.

Zaslať žiadosť o ponuku