Organizačný dizajn

Vytvoríme základ pre maximálne výkony vašich zamestnancov.

Dynamické podniky často potrebujú rýchle zmeny v organizačnej štruktúre. Bez vhodného nastavenia organizácie môžu inovácie a rast brzdiť rôzne problémy, napríklad nejasné úlohy a nedostatok potrebných zdrojov. Pomáhame firmám naplno využiť potenciál zamestnancov a zdrojov.

Náš prístup

Spoločnosti potrebujú štruktúru, aby dokázali držať krok so zmenami a vyťažili čo najviac z potenciálu svojich zamestnancov. Vďaka správnym zdrojom a zručnostiam na správnom mieste máte istotu, že splníte svoje obchodné ambície.

Naším cieľom je byť vaším partnerom hneď od začiatku: pomôžeme vám s úvodným zisťovaním faktov a úprimne vyhodnotíme silné a slabé stránky vášho aktuálneho prevádzkového modelu. Organizačná štruktúra musí byť zosúladená s podnikovou stratégiou a cieľmi, ako aj so stratégiami a prevádzkovými modelmi jednotlivých oddelení. Najprv ich preto treba pochopiť, a až potom môže vedenie začať navrhovať optimálnu organizačnú štruktúru.

Radi vám pomôžeme s celým procesom od návrhu až po podrobnú realizáciu. Okrem nastavenia organizácie môžeme tiež prispieť auditom firemného talentu a kultúry a uskutočniť následné kroky, aby sme vám pomohli pokračovať s implementáciou štruktúry, ktorá funguje nielen dnes, ale aj zajtra. Pomáhame organizáciám umiestniť správnych ľudí na správne pozície v rámci novej štruktúry a riešiť nedostatky v zručnostiach, ktoré môžu ohroziť úspech nového prevádzkového modelu.

Okrem toho, že pomáhame väčším korporáciám, sme vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s nastavovaním organizácie vytvorili diagnostickú a porovnávaciu platformu Optimize, ktorá pomáha menším firmám vytvárať dlhodobé hodnoty. Naša expertíza v tejto oblasti sa dá použiť aj vo verejnom sektore, keďže naše lokálne tímy veľmi dobre chápu špecifické faktory štátnej správy.

Naše služby

  • Kompletný návrh organizačnej štruktúry, od zisťovania a analýzy faktov až po dôkladnú implementáciu
  • Špecializovaná expertíza pre súkromné firmy a subjekty verejného sektora
  • Audit firemného talentu a analýza nedostatkov

Zaslať žiadosť o ponuku