Integrácia po fúzii

Maximálna hodnota vďaka finančnej expertíze a pochopeniu organizácie.

Bezproblémový a spoľahlivý proces integrácie je nevyhnutný pre dosiahnutie maximálnej hodnoty akvizície alebo fúzie. S tým súvisí stanovenie jasných cieľov a merateľných ukazovateľov úspechu. Dôležité je tiež mať správnu stratégiu, riadenie projektu, ľudí a ciele. Pomáhame firmám vytvoriť si pragmatický a účinný prístup zameraný na vytvorenie hodnoty a kontinuitu podnikania a založený na vašich zamestnancoch.

Náš prístup

Transakcie sú sprevádzané vysokými finančnými a prevádzkovými očakávaniami, ich realizácia je však veľmi komplexná a vyžaduje si dôkladnú expertízu a zdroje pre plánovanie, prípravu a realizáciu integrácie a prevedenie zamestnancov obdobím zmeny.

Náš tím s vami bude každodenne spolupracovať a budovať ambicióznu, a zároveň realistickú stratégiu integrácie po akvizícii, aby ste mohli sebaisto prejsť celým cyklom každej transakcie.

Vytvoríme na mieru šitý integrovaný prístup v súlade s logikou transakcie, aby sme identifikovali príležitosti pre vytvorenie hodnoty, a zároveň načrtli súvisiace výzvy a riziká. Prostredníctvom jasnej stratégie pre zmenu a integráciu vám pomôžeme nájsť tú najrýchlejšiu a najmenej riskantnú cestu k úspešnej zmene. K zmene, ktorá umožní vám aj vašim zamestnancom ďalej pracovať na dlhodobých obchodných cieľoch.

Od náležitej starostlivosti až po integráciu po uzavretí dohody, náš tím vám v rámci spolupráce pomôže:

  • Vytvoriť silnú obchodnú príležitosť pre akvizíciu
  • Navrhnúť a viesť spoľahlivý tím pre riadenie projektu s cieľom uľahčiť rozhodovanie, riadiť všetky vzájomné súvislosti a aktivovať zdroje
  • Definovať a monitorovať synergie a iniciatívy pre naplnenie obchodného potenciálu
  • Vytvoriť prevádzkový model spojených podnikov
  • Vytvoriť plán riadenia zmien, ktorý pomôže úspešnej integrácii
  • Riešiť individuálne funkčné výzvy v oblasti predaja, marketingu, prevádzky, financií, HR a IT.

Ako skutočne integrovaná firma tiež rýchlo nasadíme špecializované tímy v prípade, že budete potrebovať pomôcť s kľúčovými špecifickými témami, napríklad s daňovou stratégiou, právnym súladom a integráciou IT nástrojov.

Naši ľudia

Mazars v rámci svojej globálnej siete zamestnáva vyše 100 odborníkov v oblasti integrácie po fúzii, ktorí vám pomôžu s akoukoľvek cezhraničnou transakciou.

Zaslať žiadosť o ponuku