Consulting

Firmy napredujú len vtedy, keď sa zamestnanci, procesy a nástroje zosúladia a opierajú o spoločné ciele.

V spoločnosti Mazars pomáhame lídrom vo všetkých oblastiach – od vrcholového vedenia až po oddelenie financií, rizika, IT a HR – dosiahnuť súlad a maximálne výkony prostredníctvom spolupráce, premyslených rád a najnovších technických a digitálnych poznatkov.

Ako vieme pomôcť:

Náš prístup

Veríme, že základom úspešnej zmeny sú ľudia. Spájame technickú expertízu, agilnosť a najnovšie technológie s maximálnym porozumením potrieb, kontextu a kultúry vašej firmy, aby sme spoločnými silami našli odpovede, ktoré vám prinesú želané výsledky.

Naši odborní konzultanti pracujú ako jednotný integrovaný medzinárodný tím naprieč krajinami a sektormi. Spájame globálnu expertízu so znalosťou lokálneho kontextu, a vďaka tomu vás môžeme úspešne podporiť pri tvorbe stratégie až po jej realizáciu na všetkých trhoch, kde pôsobíte.

Ponúkame širokú škálu poradenských služieb v oblasti manažmentu, riadenia rizík, technológií a digitálnych procesov: od riadenia zmien a integráciu po fúzii až po interný audit a navrhnutie firemného riešenia. Naši odborníci na riziko vám napríklad pomôžu navrhnúť a implementovať procesy tak, aby ste neustále dodržiavali nové obchodné regulácie, a konzultanti pre technológie a manažment zabezpečia spustenie špičkových nástrojov pre automatizáciu procesov, s cieľom upraviť kľúčové obchodné procesy a posilniť efektivitu.

Nech už čelíte akýmkoľvek výzvam, tím Mazars vám pomôže nájsť odpovede ideálne pre vašu firmu. Zosúladením zamestnancov s organizáciou, správnymi procesmi a technológiami posilníme výkon a znížime riziko, a vďaka tomu vám dodáme väčšiu istotu pri podnikaní. 

Zaslať žiadosť o ponuku

PSS quote - SK Dr.Max quote - SK Dôvera quote - SK
PSS quote - SK Dr.Max quote - SK Dôvera quote - SK