Audit

V spoločnosti Mazars veríme, že audit je kľúčovým prvkom hospodárskych základov spravodlivého a prosperujúceho sveta. Audit vždy bol a stále je činnosťou v srdci nášho podnikania. Pracujeme v prospech verejného záujmu a vďaka starostlivosti o organizácie, pre ktoré uskutočňujeme audit, pomáhame budovať udržateľné firmy v prospech celej spoločnosti.

V rámci našich auditov poskytujeme dôležité informácie, podporujeme transparentnosť a konštruktívnu kritiku, čím posilňujeme dôveru organizácií pri podávaní správ zainteresovaným stranám. To však nie je všetko - komplexný nezávislý audit prispieva k budovaniu spoľahlivej kontroly a riadiaceho rámca, vďaka čomu organizácie, ktoré sú predmetom auditu, zvyšujú svoju odolnosť do budúcna.

Jedinečný audit

Audit je v prvom rade o ľuďoch. Zameriavame sa na budovanie pozitívnych fungujúcich vzťahov založených na dôvere v záujme poskytnutia preukázateľnej hodnoty. Každý audit spoločnosti Mazars je jedinečný. Robíme všetko pre to, aby sme pochopili podnikateľský model, kultúru a ekosystém auditovanej firmy a berieme do úvahy záujmy jej partnerov, výsledkom čoho je stratégia auditu prispôsobená konkrétnym zisteným rizikám. Počas samotného auditu neustále prebieha dialóg s relevantnými zainteresovanými stranami a jasná, pragmatická a vhodne načasovaná komunikácia.

Jednotný a integrovaný tím

Náš tím je jednotný, agilný a integrovaný a pôsobí naprieč viacerými sektormi, službami a regiónmi. To znamená, že kombinujeme špecializované lokálne znalosti s medzinárodnou perspektívou globálnej firmy. V správnom čase spájame tých správnych ľudí so správnymi znalosťami a výsledkom je bezproblémová podpora.

Sila a vytrvalosť

Sme hrdí na našu dôkladnosť, nezávislosť, vytrvalosť a silu. Aj s pomocou najnovších technológií, globálnej metodiky a postupov poskytujeme spoľahlivé, objektívne a informáciami podložené úsudky a názory. Náš jedinečný prístup nám umožňuje efektívne a konzistentne poskytovať vysokokvalitné audity, ktoré prospievajú danej organizácii, ale aj jej akcionárom a ďalším partnerom.

Personalizovaný prístup

Ďalšou pridanou hodnotou našich auditov je personalizovaný prístup zameraný na ľudí. Nestačí nám len súlad, chceme prispieť k rozvoju udržateľných podnikov, hospodárstiev a spoločností.

Naše odborné zamerania: 

  • Audit
  • Medzinárodné Štandardy (IFRS, slovenský GAAP, francúzsky GAAP, US GAAP, český GAAP)
  • Štatutárne a konsolidované závierky
  • Zmluvný audit