Kam v Mazars?

Objavte svoju kariérny príbeh v Mazars - výber je len na vás. Nech sa už rozhodnete pre ktorúkoľvek cestu, ponúkame vám rôzne skúsenosti: prestížnych klientov, odlišné odvetvia a rôzne typy misií. Vybrať si spoločnosť Mazars znamená byť pri kormidle a naplánovať si kariéru, ktorú chcete, od začiatku až do jej konca.

Okrem jednoduchého skúmania účtovníctva sa finančný audítor vďaka vnímavému a pozornému prístupu usiluje porozumieť výzvam našich klientov. Nadväzuje pevné vzťahy s klientmi založené na dôvere, aby mohol poskytnúť na mieru šité poradenstvo a skutočné technické znalosti.

Spoločnosti musia sústrediť svoj čas a energiu na to, čo robia najlepšie - na jadro svojho podnikania - najmä keď expandujú do zahraničia. Ako člen outsourcing tímu budete poskytovať klientom riešenia, ktoré im umožnia realizovať tento prístup.

Naši špecializovaní daňoví odborníci pracujú v rámci všetkých aspektov lokálnych aj cezhraničných transakcií našich klientov. Tie im pomáhajú riadiť komplexnosť rôznych daňových systémov, predpisov EÚ a súlad daňových stratégií s podnikmi. Našim klientom poskytnete prehľad a inovatívny prístup, ktoré im pomôžu fungovať v neustále sa vyvíjajúcom daňovom prostredí.

Vďaka bezprecedentnej miere narúšania starých systémov novými a neustálej optimalizácii sa pripojíte k nášmu tímu, aby ste pomohli organizáciám v širokom spektre oblastí. Od riadenia rizík po transformáciu, automatizáciu a implementáciu nových, komplexných technológií.

Finančné poradenské služby poskytujú klientom istotu a jasnosť počas kritických časov v rámci životného cyklu podniku, ako sú transakcie, ocenenia, due diligence či reštrukturalizácia. Poďte a pridajte sa k dynamickému a medzinárodnému tímu.

Naša expertíza v sektoroch