Zodpovedný prístup bánk: porovnávacia štúdia 2021

Finančné inštitúcie si čoraz viac uvedomujú, že klimatická zmena a iné environmentálne, sociálne a podnikové riziká ohrozujú svetovú ekonomiku a finančný systém.

Stiahnite si štúdiu

Pandémia Covid-19 zdôraznila podstatu odolnosti finančného systému. Banky na celom svete si uvedomujú, že zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode k udržateľnej budúcnosti v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a Parížskej dohody.

Naša tretia porovnávacia štúdia o postupoch zodpovedného bankovníctva sa bližšie zaoberá zdokonaľovaním osvedčených postupov a vývojom trendov v riadení rizika zmeny klímy a širších sociálnych otázok. V nadväznosti na predchádzajúcu správu Mazars: „Zodpovedný prístup bánk: porovnávacia štúdia 2020“, naša najnovšia publikácia identifikuje, ako banky preberajú kolektívnu zodpovednosť za vytváranie nových základov udržateľného finančného odvetvia a prispievajú k budovaniu zdravšej ekonomiky.

Segmentovali sme 37 bánk – najväčšie podľa celkových aktív v príslušných geografických oblastiach – do štyroch kategórií: vynikajúci, lídri, podporovatelia a nasledovníci. Je povzbudzujúce, že v porovnaní so zisteniami posledného benchmarku sa na popredných miestach umiestnilo viac bánk, ktoré dosiahli pozitívne skóre medzi 80 % a 95 %, a to aj napriek sprísneniu našich hodnotiacich kritérií – aby odrážali zlepšenie praxe a požiadaviek.

Stále však pretrváva mnoho výziev. Vždy existuje priestor na zlepšenie – najmä v regiónoch, kde chýbajú priemyselné usmernenia a predpisy týkajúce sa ESG. V skutočnosti silné praktiky udržateľnosti často idú ruka v ruke s konzistentnými priemyselnými a právnymi stimulmi.

Dokument

Responsible banking practices: benchmark study 2021
Responsible banking practices: benchmark study 2021