Praktická príručka udržateľného prístupu pre členov predstavenstva a riadiace tímy

Keďže očakávania spoločnosti čoraz viac prenikajú do riadenia firiem, podniky musia upraviť svoje obchodné modely tak, aby zahŕňali vytváranie trvalo udržateľných hodnôt prospešných nielen pre akcionárov, ale aj pre interné a externé zainteresované strany ako aj pre širšiu spoločnosť.

Spoločnosti ecoDa a Mazars spojili sily, aby podporili firmy a vytvorili praktickú príručku, ktorá pomôže členom predstavenstiev a riadiacich tímov nasmerovať ich cestu za udržateľným prístupom a dosiahnuť udržateľné úspechy. Príručka hovorí o tom, prečo by lídri mali byť odhodlaní podporiť udržateľný prístup a ako uskutočniť konkrétne kroky. Poskytuje tiež širokú škálu informácií o tom, aké aspekty zvážiť a aké otázky prediskutovať.

Príručka prakticky pristupuje k významu a smerovaniu snahy v oblasti udržateľnosti a narastajúcim právnym a regulačným povinnostiam, ktorým riaditelia v tejto oblasti čelia. Je určená pre členov predstavenstva kótovaných a súkromných spoločností, vrátane rodinných podnikov.

Stiahnuť dokument

Firmy sú motorom tvorby bohatstva a zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Je kľúčové, aby sa lídri a predstavenstvá zapojili do otázok súvisiacich s ESG a zabezpečili tak budovanie hodnoty cez dlhodobý udržateľný rast svojej firmy a spoločnosti.

Mickael Compagnon Managing a Sustainability Partner v Mazars na Slovensku

Sedem kľúčových faktorov úspechu pre udržateľné predstavenstvo a vedúci tím

Táto príručka obsahuje v úvode  informácie o tom, prečo by riaditelia a vedúce tímy mali klásť udržateľnosť na vrchol rebríčka priorít. Stanovuje sedem kľúčových faktorov úspechu, na ktoré sa riaditelia majú zamerať pri navrhovaní cesty vpred:

  • Vedenie a udávanie smeru smerom zhora nadol
  • Kroky určené na základe cieľa
  • Orientácia na zainteresované strany
  • Silná celofiremná kultúra udržateľnosti
  • Udržateľnosť hlboko zakorenená v celom podnikaní
  • Prístup založený na učení
  • Otvorenosť v podávaní správ

Kľúčové otázky a praktické kroky na riešenie udržateľného prístupu

V druhej časti príručky sa uvádza súbor otázok navrhnutých tak, aby riaditelia a vedúce tímy mohli identifikovať oblasti, kde sú potrebné ďalšie kroky. Posledná časť poskytuje nástroj na vyhodnotenie štádia, v ktorom sa firma aktuálne nachádza na ceste za udržateľnosťou.

Pomocou tejto praktickej príručky predstavenstvá a vedúce tímy budú môcť identifikovať, ktoré zmeny budú mať najväčší efekt a ktoré by mali dostať prioritu pri tvorbe jasného akčného plánu šitého na mieru danej firme.

Gareth Jones, Partner a Global Head of Privately Owned Business v spoločnosti Mazars

Podniky, ktoré zapoja udržateľnosť ako kľúčový faktor úspechu do plánu predstavenstva, budú v budúcnosti úspešné. Nejde o otázku súladu alebo regulácií, ale o príležitosť vytvoriť dlhodobú hodnotu pre všetkých partnerov vášho podnikania. Či už si nie ste istí, kde začať alebo už ste sa vydali na cestu za udržateľnosťou, naša príručka je praktickou a hmatateľnou pomôckou pri dosahovaní udržateľného podnikateľského úspechu.

Gareth Jones (Partner) Partner - Global Head of Privately Owned Business

Nižšie si môžete stiahnuť Praktickú príručku udržateľnosti pre predstavenstvá a vedúce tímy v angličtine. Zistite viac o tom, ako udržateľnosť pretaviť do príležitostí pre vaše podnikanie. V prípade akýchkoľvek otázok sú Vám naši experti plne k dispozícii. Neváhajte nás kontaktovať. 

Dokument

Praktická príručka udržateľného prístupu
Praktická príručka udržateľného prístupu