Investovanie v strednej a východnej Európe: Fúzie a akvizície v rokoch 2022/2023

Začiatok roka 2022 signalizoval turbulentný rok pre európsky aj svetový trh, keďže Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu. Trendy, ktoré boli v hre už v roku 2021 - rastúca inflácia a vyššie úroky na pôžičky - výrazne posilnili. Vojna rozpútala zásobovacie šoky, najmä na veľkoobchodnom trhu s plynom.

Uvalenie ekonomických sankcií proti Rusku ešte viac skomplikovalo situáciu pri uzatváraní obchodov. V tejto súvislosti naďalej tlmili rast úzke miesta dodávateľského reťazca a nedostatok pracovnej sily, ktorý je dedičstvom pandémie.

Podmienky obchodovania sotva mohli byť náročnejšie. Napriek tomu, ako odhaľuje naša správa, vplyv na aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy (SVE) bol oveľa menej výrazný, ako sa mnohí pôvodne obávali. V skutočnosti objemy obchodov a celková hodnota obchodov v roku 2022 dosiahli nové maximá v regióne SVE. Výnimku tvorí len rok 2021 - historicky anomálna a rekordná sezóna pre fúzie a akvizície. Prečítajte si viac v aktuálnom M&A reporte Mazars.

Stiahnuť publikáciu v anglickom jazyku

Hlavné zistenia

 • Celkovo v strednej a východnej Európe bolo zaregistrovaných 846 transakcií v celkovej hodnote 39,2 miliardy eur.
 • Počet transakcií zaznamenaných v strednej a východnej Európe v roku 2022 je vyšší ako ktorýkoľvek ročný celkový súčet okrem toho, ktorý bol zaznamenaný v roku 2021, a len mierne zatienil 38,6 miliardy eur z roku 2016.
 • Región strednej a východnej Európy nebol jediný, ktorý čelil kríze v oblasti fúzií a akvizícií – zasiahnuté boli všetky časti sveta bez výnimky, dokonca aj vyspelé ekonomiky západnej Európy a Severnej Ameriky utrpeli výraznejší medziročný pokles objemu a hodnoty.
 • Stredná a východná Európa tiež zostala veľmi atraktívna pre medzinárodné investície. Celkový podiel fúzií a akvizícií v regióne zahŕňajúcich cezhraničných investorov vzrástol v roku 2022 na 64 %, čo predstavuje nárast o štyri percentuálne body oproti predchádzajúcemu roku a je to jednoznačne najvyšší podiel v porovnaní s nedávnym rekordom v roku 2015.
 • Aktivita v oblasti private equity sa zmiernila po rekordnej vlne obchodovania v roku 2021, pričom objem výkupov sa medziročne znížil o 31 %. Hodnota klesla ešte viac, o 66 %, s celkovým objemom výkupov 3,4 miliardy EUR v roku 2022 v porovnaní s 9,9 miliardy EUR v predchádzajúcom roku.
 • Objem výkupov v roku 2022 sa podľa historických štandardov držal pozoruhodne dobre. Počet nákupov private equity v roku 2022 zostáva jedným z najvyšších zaznamenaných v strednej a východnej Európe, s celkovým počtom 97 obchodov, čo ľahko prevýši akúkoľvek ročnú sumu medzi rokmi 2015-2020.

Kľúčové zistenia pre Slovensko

 • Slovensko zaznamenalo v roku 2022 21 M&A transakcií, o dve viac ako v roku 2021. Len dva z týchto obchodov mali zverejnenú hodnotu.
 • Celková hodnota M&A transakcií narástla o približne 73 % z 76 mil eur v roku 2021 na 132 mil. eur v roku 2022
 • Rovnako ako ostatné krajiny strednej a východnej Európy, aj Slovensko sa vo veľkej miere spolieha na dovoz zemného plynu pre priemysel a vykurovanie domácností.
 • Slovensko je jedna z krajín SVE najmenej závislých od plynu v rámci energetických sietí v regióne: štyri pätiny elektriny na Slovensku sa vyrábajú z jadra a obnoviteľných zdrojov, čo zvyšuje odolnosť.
 • Predpokladá sa, že HDP Slovenska v roku 2023 vzrastie o 1,5 % a v roku 2024 o 3,4 %.

Necyklické sektory zostali v roku 2022 odolné. „IT sa darí – firmy všetkých typov potrebujú IT expertízu, takže tento sektor je pomerne atraktívny,“ hovorí Igor Mišík, senior manažér Mazars na Slovensku. „Aktivitu naďalej vytvára aj výroba potravín a logistika pre rýchloobrátkový spotrebný tovar. Zdravotná starostlivosť je čoraz častejšou oblasťou záujmu, pretože stále viac ľudí sa rozhoduje pre súkromné služby. Sektor prechádza veľkými zmenami a najsilnejší hráči v súkromnom vlastníctve pravdepodobne získajú na sile.“

Jedným z rizík pre Slovensko je ohrozenie výroby automobilov - najväčšieho priemyslu krajiny. „Je tu množstvo prekážok vrátane zvyšujúcej sa regulácie, prísnejších pravidiel o emisiách a prísnejšej ekonomickej klímy,“ hovorí Mišík. „Pozitívom je, že Volvo investuje do nového závodu v Košiciach, ktorý bude vyrábať iba časti elektrických vozidiel. Tým sa zníži závislosť od tradičných áut poháňaných benzínom a naftou, a to je dobrá správa.“

Stiahnuť publikáciu v anglickom jazyku

Vyhliadky na nadchádzajúce mesiace

Región naďalej ponúka bezprecedentné príležitosti na konsolidáciu v strednom priestore trhu v odvetviach od zdravotníctva a cestovného ruchu (niekedy spolu) až po výrobu a technológie.

Rok 2023 bude určite náročný. Ale proti tomu stojí kvalita podnikania v regióne, kreativita obchodníkov a pokračujúca podpora nástroja EÚ - mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má hodnotu viac ako 100 miliárd EUR pre 12 krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú členmi EÚ. To a zdravé základy regiónu CEE naznačujú, že existujú dobré dôvody na to, aby sme boli v nadchádzajúcom roku relatívne optimistickí.