Čas konať: Mazars C-suite barometer 2021

Na konci roka 2021 náš C-suite barometer ukázal, že podniky vychádzajú z pandémie s pocitom sebadôvery a odolnosti. Boli presvedčené o tom, že sú schopné reagovať na budúce trendy, očakávali transformáciu svojich podnikov a plánovali investície. ESG je teraz pevne zakotvené v agende C-suite a podniky prijímajú verejné záväzky týkajúce sa celého radu tém ESG. Sú však firmy schopné uviesť svoje stratégie do praxe?

V rámci prieskumu Mazars C-suite barometer, ktorý sa uskutočnil v 4. štvrťroku 2021, sme vyspovedali viac ako 1000 vedúcich pracovníkov z 39 krajín sveta s cieľom pochopiť príležitosti a výzvy, ktorým čelia.

Zistenia nášho prieskumu:

  • Blížia sa zmeny v oblasti technológií a udržateľnosti: Lídri firiem očakávajú, že podniky prejdú transformáciou: V priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov 68 % podnikov očakáva technologickú transformáciu a 62 % transformáciu stratégie udržateľnosti.
  • Sebadôvera a odolnosť: V našom prieskumu prevládal pocit sebadôvery a odolnosti. Tieto vlastnosti budú v roku 2022 pravdepodobne opäť podrobené skúške v súvislosti s pretrvávajúcim vplyvom pandémie, rastúcou infláciou a hrozným útokom na Ukrajinu. V priemere 87 % respondentov verí, že ich podnik sa dokáže popasovať s budúcimi trendmi, a 88 % má pocit, že dokážu prekonať krízu. V centre pozornosti je najmä kybernetická bezpečnosť a podniky musia byť čo najodolnejšie a najsilnejšie: odolnosť je rovnako dôležitá ako ochrana.
  • ESG pevne zakotvené v agende C-suite: Podniky očakávajú transformáciu svojich stratégií udržateľnosti, zvyšujú investície do iniciatív v oblasti udržateľnosti a prijímajú verejné záväzky týkajúce sa celého radu tém ESG. Aktuálnou výzvou je premeniť zámery na uskutočniteľné stratégie.
  • Prechod od stratégie k činom: Aby podniky zvládli očakávané transformácie, čo najlepšie využili plánované investície a splnili záväzky, najmä v oblasti ESG, musia prejsť od plánovania a zámerov k činom. Na to potrebujú správne programy a správnych ľudí so správnymi zručnosťami. Takmer dve tretiny (63 %) tvrdia, že Covid-19 zmenil budúce štýly vedenia, ktoré ich organizácia potrebuje, ale väčšina (88 %) verí, že má potrebné zručnosti. Majú pravdu?

Na trhu zvíťazia tí, ktorí účinne prejdú od zámeru k realizácii. Teraz je čas konať.

Stiahnite si správu nižšie a dozviete sa viac.

Dokument

C-suite barometer 2021
C-suite barometer 2021