Mazars asistoval spoločnosti PKZ Slovakia pri predaji jej akcií spoločnosti Hellmann Worldwide Logistics

Tím transakčného poradenstva v Mazars na Slovensku figuroval ako exkluzívny poradca majiteľov spoločnosti PKZ Slovakia, s.r.o. a jej dcérskej spoločnosti PKZ Logistics CZ s.r.o. (PKZ), Martina Kiabu a Františka Komoru, pri predaji 100 % ich podielov spoločnosti Hellmann Worldwide Logistics.

PKZ je logistická "asset-light" spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku a v Českej republike. PKZ založil v roku 1993 František Komora ako logistickú "asset-heavy" spoločnosť. Martin Kiaba sa stal aktívnym partnerom PKZ v roku 2014 s cieľom transformovať PKZ na modernú logistickú spoločnosť. V súčasnosti PKZ poskytuje širokému spektru medzinárodných spoločností komplexné portfólio logistických služieb s pridanou hodnotou na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Hellmann Worldwide Logistics je nemecká logistická spoločnosť so sídlom v Osnabrücku v Nemecku. Poskytovateľ komplexných služieb, zakladateľom ktorého je Carl Heinrich Hellmann, je rodinným podnikom už viac ako 150 rokov. V súčasnosti je spoločnosť zastúpená globálnou sieťou 489 pobočiek v 173 krajinách s viac ako 19 500 zamestnancami. V roku 2022 spoločnosť Hellmann zamestnávala 13 949 ľudí a dosiahla obrat vo výške 5,0 miliardy EUR.

Táto transakcia bola výsledkom dlhodobej spolupráce PKZ so spoločnosťou Hellmann Worldwide Logistics a strategickej perspektívy ďalšieho posilnenia svojej pozície na trhu.

Martin Kiaba ohľadom transakcie: "Pri predaji nášho podielu v PKZ Slovakia, s.r.o. sme sa rozhodli využiť služby spoločnosti Mazars na Slovensku. Celá transakcia bola pomerne dlhým procesom s množstvom návrhov a rokovaní. Napriek tomu, že spoločnosť Hellmann je skúsený kupujúci, podarilo sa nám férovo vyjednať a vzájomne akceptovať všetky podmienky. Igor Mišík, senior manažér z tímu transakčného poradenstva, vložil do projektu svoje veľké skúsenosti a pridanú hodnotu od začiatku transakcie až po jej úspešný koniec."

"Spolupráca s Igorom a jeho tímom bola veľmi profesionálna. Ich odborné znalosti, flexibilita a pracovitosť boli počas celého procesu veľmi dôležité. Oceňujem aj to, že Igor okrem dôrazného obhajovania záujmov vlastníkov dokázal riadiť záujmy všetkých zúčastnených strán a z transakcie urobil obojstranne výhodný projekt." dodáva Martin Kiaba.