Sledujeme "zelené zmeny" v spolupráci s OMFIF

Otázka nie je, či prejsť z hnedého na zelené financovanie - otázka je, ako. Ľahký prístup k dátam o klimatických rizikách a globálne regulácie majú za cieľ pomôcť autorom pravidiel a regulácií pochopiť celkový obraz a lepšie porozumieť tomu, čo je potrebné, aby bol prechod na zelené riešenia úspešný.

29.9.2021

V tejto súvislosti sme hrdí, že môžeme oznámiť, že spoločnosť Mazars nadviazala partnerstvo s OMFIF na vývoji „nástroja na sledovanie finančnej udržateľnosti podnikov“. Tento nástroj je ľahko využiteľný zdroj, kde môžu odborníci z praxe aj politici monitorovať činnosti centrálnych bánk a regulačných orgánov v oblasti udržateľnosti.

Preklenutie medzier v dátach

Podľa nášho prieskumu bola do roku 2020 väčšina bánk stále v relatívne ranom štádiu toho, ako plánujú reagovať na riziká súvisiace s klímou. Dúfame, že vytvorením tohto nástroja, ktorý monitoruje, čo rôzne orgány robia, odstránime medzery v údajoch a posilníme pochopenie.

Nástroj - ku ktorému máte prístup tu - sa spočiatku zameriava na krajiny G20 a niekoľko ďalších krajín; sleduje regulačné a dozorné opatrenia na riešenie klimatických rizík vo finančnom sektore, činnosti stress testovania, udržateľných taxonómií a zverejňovania informácií týkajúcich sa klímy a vydávania zelených dlhopisov.

Katalyzátor pre činy

Politické a obchodné priority sa kvôli Covid-19 pochopiteľne zmenili. Pandémia ale stále poslúžila ako budíček na zameranie sa na udržateľné financovanie. Videli sme, ako sú naše najrozvinutejšie štátne inštitúcie zraniteľné voči masívnym šokom spôsobeným nepredvídanými silami. Ak bolo stanovenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v roku 2015 paradigmatickým posunom v pohľade na budúcnosť financií, Covid-19 je katalyzátorom pre činy.

Pozitívne je, že teraz vidíme, ako sa stress testy zmeny klímy stávajú hlavným prúdom v mnohých jurisdikciách, kde sú lídrami Spojené kráľovstvo a EÚ. A v júni G7 podporila povinné zverejňovanie informácií o bankách týkajúce sa klímy. Za zmienku stojí aj najnovšia správa IPCC, ktorá priniesla zatiaľ najprísnejšie varovanie pred zmenou klímy a jej vplyvom na planétu.

Udržateľnosť v centre záujmu

Naďalej sa budeme v Mazars snažiť pomáhať našim klientom zaradiť udržateľnosť do jadra ich podnikania. Budeme pozorne sledovať, čo bude výsledkom klimatického samitu COP26 v Glasgowe. COP26, ktorý sa bude konať budúci mesiac, stanoví budúcu agendu obchodu, politiky a spoločnosti. Skutočný pokrok bude závisieť od toho, či účastníci spoločne s plánmi zeleného prechodu uvedú aj bližšie detaily a dáta. Úspech spočíva na tom, že lídri tieto informácie vezmú a skombinujú s tvrdou prácou, trvalým odhodlaním a ambicióznou víziou.

Nástroj na sledovanie finančnej udržateľnosti si môžete vyskúšať tu.

Pozrite si nižšie interview Rudiho Langa s OMFIF.