Celosvetový prieskum Mazars odhalil, že private equity fondy sú čoraz optimistickejšie

24. februára 2021: Mazars, medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť, dnes zverejnila celosvetový prieskum s názvom „COVID-19 a svet private equity: optimizmus v neistom prostredí“, ktorý vyhodnocuje nálady investorov na inštitucionálnom finančnom trhu.
  • Viac ako 90% respondentov chce investovať do nových podnikov
  • Očakávaný pokles príjmov bude miernejší ako sa pôvodne predpokladalo
  • Väčšina opýtaných očakáva obnovu s krivkou v tvare písmena „U“,  nevadí jej uzatvárať obchody z domu a tvrdí, že vlády zareagovali správne

Na základe výsledkov prieskumu je investičný trh vo všeobecnosti optimistický, zameraný na nové príležitosti a neprekáža mu uzatvárať obchody z domu. Respondenti predpokladajú oveľa miernejší pokles príjmov v nadchádzajúcich 12 mesiacoch ako sa pôvodne očakávalo, a predvídajú obnovu s krivkou v tvare písmena „U“ a menšie oneskorenie svojich exit stratégií ako sa pôvodne predpokladalo.

Respondenti prieskumu, ktorý sa uskutočnil v decembri 2020, pochádzajú z odvetvia private equity a súkromného dlhu primárne v Európe, ale aj v Ázii, Severnej Amerike a Južnej Amerike. Prieskumu predchádzala správa spoločnosti Mazars z júna 2020 na rovnakú tému.

Stéphane Pithois, globálny riaditeľ pre fúzie a akvizície, uvádza: „Druhé kolo nášho prieskumu potvrdzuje a posilňuje optimizmus typický pre private equity komunitu. Potvrdilo sa, že investori sú v neistom prostredí odolní, hľadajú nové okamžité príležitosti, a zároveň sa perfektne prispôsobili podmienkam práce na diaľku. Ak politické prostredie bude naďalej stabilné a kapitál bude naďalej k dispozícii, môžeme očakávať, že odvetvie private equity bude naďalej aktívne hľadať investičné príležitosti.“

Viac ako deväť z desiatich hľadá investičné príležitosti

Približne 91% respondentov uvádza, že sú „veľmi otvorení podnikaniu“ a hľadajú nové príležitosti na investíciu do nových podnikov a škálových platforiem so zameraním na akvizície. V júni to bolo 74%.

Fondy hľadajú nové príležitosti, menej sa zameriavajú na riadenie rizík

Na otázku, ako by najlepšie opísali stratégiu svojho fondu na ďalších 12 mesiacov 39% respondentov odpovedalo „zameranie na tvorbu nových príležitostí na platformách.“ To je o devätnásť percentuálnych bodov viac ako v júni. Pokiaľ ide o počet fondov, ktoré uviedli, že sa budú zameriavať na riadenie rizík existujúcich portfólií, v decembri 2020 to bolo len 10% v porovnaní s 24% v júni 2020.

Príjmy klesnú, ale do menšej miery

Napriek očakávanému poklesu príjmov v najbližších 12 mesiacoch respondenti vnímajú tento pokles ako miernejší než sa predpokladalo. Približne 30% respondentov očakáva pokles príjmov o 11%-25%, pričom v júnovom prieskume to bolo až 50% respondentov. Okrem toho 40% opýtaných očakáva pokles príjmov na úrovni len 0%-10%, kým v prvom prieskume to bolo 17% opýtaných.

Respondenti majú celkovo oveľa optimistickejší pohľad na trh ako v júni: len 4% respondentov uviedli mieru optimizmu tri alebo menej na základe kritérií prieskumu, v júni to bolo 29%. Podobne 15% respondentov uviedlo mieru optimizmu na úrovni viac ako osem, kým v júni to bolo len 5% respondentov.

Viac problematických príležitostí

Podľa aktuálnych zistení je na trhu čoraz viac problematických príležitostí. Približne 70% respondentov uvádza, že ich vnímajú – z toho 41% tvrdí, že sú pre nich zaujímavé, naopak 29% o ne nemá záujem. Pre porovnanie, v júni 54% respondentov uviedlo, že si všimli problematické príležitosti.

Väčšina očakáva obnovu s krivkou v tvare písmena „U“

Hoci väčšina (63%) respondentov stále očakáva obnovu s krivkou v tvare „U“ (v porovnaní s 82% v júni), počet opýtaných, ktorí očakávajú obnovu s krivkou v tvare písmena „V“ sa výrazne zvýšil z 10% na 27%. Tento nárast optimizmu je pravdepodobne výsledkom spustenia očkovania v prvom kvartáli 2021 spolu s vládnymi opatreniami na podporu podnikov.

Najčastejšou ďalšou odpoveďou okrem obnovy s krivkou v tvare písmena „U“ alebo „V“ bola krivka v tvare písmena „K“, ktorá nastáva, keď sa po recesii rôzne časti hospodárstva začnú obnovovať rôznym tempom.

Uzatváranie obchodov z domu im veľmi vyhovuje

Investorom práca z domu vyhovuje o niečo viac ako v júni. 89% investorov uviedlo, že je možné uzavrieť obchod na diaľku, kým v prvom prieskume to bolo 88%. Viac ako tretina (37%) respondentov vníma uzavretie obchodu z domu ako „bežnú prax“, čo je o 23 percentuálnych bodov viac ako v júni. Len 11% sa vyjadrilo, že „nie je možné“ uzavrieť obchod z domu, čo je o jeden percentuálny bod menej ako v júni.

Očakáva sa kratšie omeškanie exitu

Len o niečo viac ako polovica respondentov (51%) očakáva odloženie stratégie exitu v nadchádzajúcich 6-12 mesiacoch a neskôr. To je o 28% percentuálnych bodov menej ako v júni, kedy 79% respondentov uviedlo, že ich načasovanie exitu sa posunie. Ide o ďalšiu známku vyššej miery optimizmu v druhej polovici roka 2020.

Vlády zareagovali dobre, tvrdí väčšina investorov

Väčšina (65%) verí, že vlády na pandémiu zareagovali dobre (verzus 51% v prvom prieskume). No značná časť (20%) si stále myslí, že je priskoro hodnotiť (verzus 31% v prvom prieskume). Percento účastníkov, ktorí majú pocit, že vláda nezareagovala správne, kleslo z 20% na 15%.

###

Metodika

Podobne ako pri predchádzajúcom prieskume, aj teraz väčšina účastníkov pochádzala z fondov na účelové odkúpenie a z rastových kapitálových fondov, pričom tieto dve skupiny spolu tvorili 75% zo všetkých respondentov. Ďalší respondenti pochádzali z odvetvia rizikového kapitálu, problematických alebo súkromných dlhových fondov. Účastníci prieskumu primárne sídlia v Spojenom kráľovstve a Európe (85%), ostatní pochádzajú z Ázie (6%) a Severnej a Južnej Ameriky (1%).

Väčšina opýtaných investorov mala výšku fondu od 0 do 500 miliónov libier. Najčastejšia výška fondu bola od 51 do 200 miliónov libier (37%), druhou najčastejšou bola kategória 0 až 50 miliónov libier (33%). Tieto dve veľkosti fondu sa týkali asi 70% opýtaných.

Kontakty

Martina Jurčíkova-Pikulová, Marketing manažér, Mazars, martina.pikulova@mazars.sk 

Edward Baggaley, Global Campaigns Manager, Mazars: edward.baggaley@mazars.co.uk / +44 (0)78 2408 6578

O Mazars

Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, ale aj daňové a právne služby*. S pobočkami vo vyše 90 krajinách a územiach po celom svete ťažíme z expertízy 42 000 odborníkov – 26 000+ v rámci integrovaného partnerstva Mazars a 16 000+ v rámci Mazars North America Alliance – a pomáhame firmám bez ohľadu na veľkosť v každom štádiu vývoja.

*kde povolené národnou legislatívou.