Mazars oznamuje ďalší rok rekordných tržieb a buduje globálne ambície

Mazars, medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť, zverejnila svoje globálne finančné výsledky za roky 2022/2023. Ide o tretí rok po sebe, kedy firma dosiahla dvojciferný rast vo všetkých službách (audítorských aj neaudítorských). Napriek pretrvávajúcej neistote na trhu vzrástli tržby oproti minulému roku o 13 % a dosiahli 2,8 miliardy EUR v príjmoch z poplatkov za služby.

6. februára 2024

  • Tretí rok po sebe firma zaznamenala dvojciferný rast príjmov z poplatkov vo všetkých poskytovaných službách.
  • 13,3 % medziročný organický rast, ktorý dokazuje odolnosť a prispôsobivosť, ktorú si spoločnosť Mazars vybudovala vďaka svojmu integrovanému modelu partnerstva pôsobiacemu vo viac ako 100 krajinách a teritóriách.
  • Príspevky k príjmom vo výške 43 % z auditu a 57 % z neaudítorských služieb zdôrazňujú vyváženosť a silu multidisciplinárnej stratégie firmy, ktorej cieľom je cieľavedomý rast.

Globálne výsledky firmy nadväzujú na nedávnu správu o jej plánoch vytvoriť ešte v tomto roku spolu s americkou účtovníckou firmou FORVIS novú globálnu sieť.

Bol to ďalší úspešný rok s 13-percentným rastom, ktorý dokazuje silu a význam nášho jedinečného integrovaného modelu partnerstva. Kvalita našej multidisciplinárnej ponuky nás odlišuje, čo nám umožňuje lepšie slúžiť našim klientom, prilákať tie najlepšie talenty a slúžiť verejnému záujmu.

Budovanie odolnosti bolo dôležité po roku plnom udalostí, v ktorom boli organizácie naďalej vystavené skúškam. Hoci išlo o náročné prostredie, cielene sme investovali na podporu medzinárodného rastu a teší ma, že ten zostal silný. Rozumieme výzvam, ktorým naši klienti čelia v súčasnosti a pri pohľade do budúcnosti v oblasti dodržiavania medzinárodných predpisov, imperatívov finančného a nefinančného výkazníctva a bezpečnosti informačných systémov, a sme pripravení podporovať podniky pri dosahovaní ich ambícií.

Hervé Helias CEO a predseda predstavenstva, Mazars Group

Rast v našich regiónoch a oblastiach služieb

Výkonnosť v Európe (+15,3 %) a Severnej Amerike (+21,4 %) bola naďalej vysoká, najmä vo Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve a USA. Latinská Amerika vykázala v tomto roku pôsobivé výsledky ako náš najrýchlejšie rastúci región s rastom 25,8 %.

Dvojciferný rast línií služieb firmy už tretí rok po sebe svedčí o jasnom zameraní na jej stratégiu a uvedomení si rastúceho tlaku, ktorý pociťujú klienti na celom svete. Výsledkom je, že služby v oblasti udržateľnosti a naše poradenské služby sú najrýchlejšie rastúcimi ponukami, a to o 71 %, resp. 21,3 %.

Hélias komentuje: "Príležitosti, o ktoré sme sa usilovali, rozširujú rozsah, v akom môžeme našim klientom na celom svete poskytovať hodnotu ako dôveryhodný partner ich podnikania. Na trhu nie je dostatok hráčov, ktorí by podporovali organizácie, najmä keď je na nich kladených viac povinností. Na trhu chýba výber a my budujeme organizáciu schopnú vyplniť túto medzeru a pomôcť klientom vyhnúť sa riziku, že sa stanú audítorskými sirotami. Ako audítori a poradcovia sme dôležitým prvkom v reťazci dôvery v našich ekonomikách a pomáhame zabezpečovať zdravie finančných trhov v prospech spoločnosti."

S týmto cieľom spoločnosť Mazars pokračuje v expanzii na nové územia, pričom nedávno boli oznámené nové pobočky vo Fínsku, Paname a Togu. V decembri 2023 firma tiež vymenovala 139 partnerov zo 41 krajín, z ktorých 31 % tvoria ženy.

Nad rámec financií - podpora podnikania s trvalým vplyvom

Najnovší prieskum Mazars C-suite barometer, ktorý sa uskutočnil koncom roka 2023, zdôrazňuje, že technológie a udržateľnosť majú naďalej najväčší vplyv na podniky. Vedúci pracovníci sú pod neustálym tlakom, aby digitalizovali svoje podnikanie, rozvíjali svoje stratégie udržateľnosti a investovali do talentov, ktoré zmenia spôsob ich práce.

Helias pokračuje: "Zdvojnásobili sme naše služby v oblasti udržateľnosti, aby sme podporili našich klientov pri ich transformácii a poskytli uistenie o nefinančných informáciách, ktoré zainteresované strany čoraz viac očakávajú. Je to v súlade s naším cieľom pomáhať budovať základy spravodlivejšieho a prosperujúcejšieho sveta."

"Celkovo by náš výkon a úspech v minulom roku nebol možný bez odhodlaného zapojenia našich tímov. Na začiatku nového roka sme je naším potešením rozšíriť rozsah našej ponuky prostredníctvom novej priekopníckej siete so spoločnosťou FORVIS v júni 2024 a viac ako kedykoľvek predtým sme odhodlaní pomáhať našim klientom s dôverou budovať a rozvíjať ich podnikanie."

O Mazars 

Mazars je medzinárodne integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, daňové a právne služby*. Pôsobíme vo viac ako 100 krajinách a teritóriách po celom svete a využívame odborné znalosti viac ako 50 000 odborníkov - 33 000+ v rámci integrovaného partnerstva Mazars a 17 000+ prostredníctvom Mazars North America Alliance - aby sme pomohli klientom všetkých veľkostí v každej fáze ich rozvoja.

*Pokiaľ to povoľujú zákony príslušnej krajiny