Mazars na konferencii 0100 CEE zameranej na PE/VC

Mazars je jedným z partnerov regionálnej konferencie 0100 CEE zameranej na PE/VC, ktorá sa konala 25. - 26. apríla 2023 v Prahe. Naši odborníci predstavili najdôležitejšie trendy a perspektívu týkajúcu sa trhu fúzií a akvizícií v rámci regiónu.

Na konferencii vystúpilo viac ako 60 erudovaných rečníkov a bola príležitosťou na stretnutie a nadviazanie vzťahov s generálnymi partnermi a komanditistami zo sektora private equity/venture capital, ako aj na nadviazanie kontaktov s manažérmi fondov, investormi, poprednými poskytovateľmi služieb a ďalšími odborníkmi z odvetvia z regiónu strednej a východnej Európy.

Účastníci mali možnosť získať prístup k jedinečným poznatkom od odborníkov a výkonných predstaviteľov. V rámci početných panelových diskusií, prezentácií a workshopov sa o svoje skúsenosti a postrehy na pódiu i mimo neho podelili špičkoví rečníci.

Naši zástupcovia, Adam Zohry, výkonný manažér pre podnikové financie a fúzie a akvizície v Mazars v Poľsku, a Lukáš Hruboň, manažér finančného poradenstva v Mazars v Českej republike, mali prezentáciu na tému Trh fúzií a akvizícií v strednej a východnej Európe: kľúčové trendy v roku 2022 a perspektívy na rok 2023.

Ďalšie kľúčové témy programu

  • Spustenie fondu: kľúčové aspekty
  • Ako portfóliové spoločnosti preplácajú pri obchodovaní s devízami a ako môžu využívať dáta a analytiku
  • Sila partnerstiev: Uvoľnenie rastových príležitostí pre startupy
  • Trh výkupu v strednej a východnej Európe v roku 2023: stav a perspektívy
  • PE v Poľsku: Líder na trhu v strednej a východnej Európe
  • Finanční investori vs. stratégovia v rámci novej paradigmy v strednej a východnej Európe
  • Investovanie do digitálnych šampiónov v strednej a východnej Európe
  • Trh s finančnými prostriedkami: Súčasné výzvy a ako ich prekonať
  • Investičné stratégie a stratégie tvorby hodnoty, ktoré dnes súkromný kapitál v strednej a východnej Európe využíva
  • Súčasné investície PE/VC fondov a trendy do budúcnosti