Mazars na Slovensku posilňuje svoj tím finančného poradenstva a menuje nového lokálneho partnera.

Daniel Marek vstúpil do spoločnosti Mazars na Slovensku s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti fúzií a akvizícií na strane predaja a nákupu.

Počas svojej kariéry bol Daniel zapojený do viac ako 170 transakcií v strednej a východnej Európe v celkovej hodnote viac ako 1 miliarda €. Ako investičný manažér v medzinárodnej finančnej inštitúcii bol Daniel zodpovedný za investície do private equity fondov a venture kapitálu a širokej škály kapitálových investícií vo všetkých fázach investičného procesu.

Pred príchodom do spoločnosti Mazars sa Daniel zameral na fúzie a akvizície a poradenské služby v oblasti rastu spoločností. Úzko spolupracoval s viac ako 100 zakladateľmi spoločností v počiatočnom štádiu a vlastníkmi už etablovaných spoločností. Spojil poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií s optimalizáciou rastových stratégií, organizačným dizajnom, osobným rozvojom a školeniami zručností v oblasti fúzií a akvizícií.

„Vďaka príchodu Daniela posilníme portfólio služieb pre venture kapitál a private equity fondy, malé a stredné podniky, začínajúce podniky a spoločnosti v počiatočnom štádiu fungovania.“ uviedol Mickael Compagnon, managing partner spoločnosti Mazars na Slovensku. „Veríme tiež, že prispievame k rozvoju malých a stredných podnikov a startupového ekosystému na Slovensku.“, dodal.

Som šťastný, že sa môžem stať súčasťou tímu finančného poradenstva Mazars a že môžem podporovať podniky v tejto veľmi náročnej dobe. Naším cieľom je byť strategickým partnerom v oblasti fúzií a akvizícií v celom obchodnom cykle firmy: od návrhu stratégie vytvárania hodnoty, samotnej transakcie až po integráciu po transakcii.

Daniel Marek Partner, Finančné poradenstvo