Mazars v regióne SVE: 3. miesto podľa počtu transakcií v oblasti M&A a 5. miesto podľa hodnoty zverejnených transakcií

S potešením oznamujeme, že tento rok si spoločnosť Mazars CEE na základe "Mergermarket CEE Accountant League Table 2023" zabezpečila 3. miesto v počte úspešných projektov v oblasti transakčných služieb v oblasti fúzií a akvizícií v roku 2023 a 5. miesto podľa hodnoty zverejnených transakcií v oblasti fúzií a akvizícií.

"Umiestnenie na 3. mieste podľa počtu úspešných transakcií v oblasti M&A v strednej a východnej Európe a na 5. mieste podľa hodnoty zverejnených transakcií M&A je dôkazom odhodlania a odborných znalostí našich regionálnych tímov. Tento skvelý úspech podčiarkuje naše pevné odhodlanie poskytovať kvalitné transakčné poradenstvo a vytvárať významnú hodnotu pre našich klientov v celej strednej a východnej Európe. Rád by som využil túto príležitosť a vyjadril vďaku všetkým veľkým korporáciám, malým a stredným podnikom a private equity fondom za ich dôveru a našu spoluprácu." - Olivier Degand - CEE Financial Advisory Leader, Managing Partner Mazars v Poľsku.

02.-Mergrmarket-raking-table_website.png

S viac ako 50 000 odborníkmi vo viac ako 100 krajinách sveta je dnes Mazars globálnou spoločnosťou, ktorá spája strednú a východnú Európu so zvyškom sveta. Od finančnej a daňovej due diligence, oceňovania a podpory podnikových financií až po reštrukturalizáciu nevýkonných podnikov - tímy poradcov Mazars pre transakcie ponúkajú predajcom, kupujúcim a finančníkom všetky potrebné zručnosti a odborné znalosti, aby obslúžili všetky aspekty ich transakcií v strednej a východnej Európe.

Náš cezhraničný integrovaný tím odborníkov vedie našich klientov nielen počas celého životného cyklu transakcie, ale aj mimo fázy, v ktorej sa nachádzajú, dokonca aj mimo samotnej transakcie, pričom sa zaoberá ich obchodnými a sektorovými potrebami.