V Mazars na Slovensku sme získali striebornú medailu EcoVadis za spoločenskú zodpovednosť

S potešením oznamujeme, že firma Mazars na Slovensku získala striebornú medailu EcoVadis za spoločenskú zodpovednosť (CSR).

Toto prestížne ocenenie zaraďuje Mazars na Slovensku medzi 15 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis, dôveryhodným globálnym poskytovateľom hodnotení udržateľnosti podnikania.

Strieborná medaila EcoVadis je dôkazom neochvejného záväzku spoločnosti Mazars pôsobiť ako zodpovedná a udržateľná firma. Ocenenie vyzdvihuje úsilie biznisu pri presadzovaní environmentálnej udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti a etických obchodných praktík. Iniciatívy CSR Mazars Slovakia sa zamerali na znižovanie uhlíkovej stopy firmy, podporu diverzity a inklúzie a podporu pozitívneho pracovného prostredia pre jej zamestnancov.

„Získanie striebornej medaily EcoVadis je pre nás v Mazars na Slovensku momentom, na ktorý sme hrdí,“ povedal Mickael Compagnon, Managing Partner Mazars na Slovensku. "Odráža to záväzok našej firmy presadzovať udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť vo všetkom, čo robíme. Je nám cťou, že sme boli uznaní ako líder v CSR a budeme sa snažiť túto oblasť zdokonaľovať aj naďalej."

Metodológia EcoVadis hodnotí spoločnosti na základe 21 kritérií v štyroch hlavných kategóriách:

  • Životné prostredie
  • Pracovné a ľudské práva
  • Etika
  • Udržateľné obstarávanie

Spoločnosti sú hodnotené na základe ich stratégií, činností a výsledkov so zameraním na konkrétne opatrenia prijaté na zlepšenie udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Strieborná medaila EcoVadis je významným míľnikom na ceste CSR spoločnosti Mazars a dokazuje naše neustále úsilie o pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.