Ako RPA uľahčí digitálnu transformáciu finančných služieb

Sektor finančných služieb už niekoľko rokov prechádza rýchlymi zmenami a dopad pandémie Covid-19 ešte viac zvýraznil potrebu inovovať. Počas pandémie sa napríklad výrazne zintenzívnila komunikácia cez digitálne kanály, a ešte dlho potrvá, kým sa klienti začnú hromadne vracať na pobočky, ak sa vôbec vrátia.

Snaha o digitalizáciu produktov a služieb ukladá ďalšiu záťaž na plecia administratívnych pracovníkov, na ktorých je kladený tlak v súvislosti so zrýchlením automatizácie a zvýšením nákladovej účinnosti. Robotická automatizácia procesov (RPA) im s tým môže nesmierne pomôcť a umožní celej organizácii nielen prežiť, ale aj napredovať, a to napriek aktuálnym náročným okolnostiam.

Prečo RPA vo finančných službách dáva zmysel

 • Neefektívnosť administratívy: Vzhľadom na komplexnosť produktov a procesov sa sektor finančných služieb stále do veľkej miery opiera o administratívne tímy, ktoré spracúvajú žiadosti, nastavujú, menia a schvaľujú produkty. Manuálne riadenie týchto procesov je extrémne neefektívne a nákladné, a zároveň na trh vstupujú nové finančno-technologické firmy, ktoré predstavujú silnú konkurenciu pre tradičných lídrov. Automatizácia procesov prostredníctvom RPA sa preto stáva nevyhnutnosťou. 
 • Presun do digitálneho sveta a nákladovo efektívne kamenné pobočky: Zákazníci žiadajú bezproblémovú digitálnu skúsenosť a banky čelia tlaku na racionalizáciu počtu pobočiek a maximálne využitie front-office zamestnancov na úlohy s pridanou hodnotou.
 • Práca so starými systémami: Banky a poisťovne na seba často postupne vrstvia nové a nové platformy, a odkladajú tak nahradenie základných systémov. Takýmto spôsobom vzniká komplexná IT architektúra so zastaranými systémami a ich úprava je nákladná a časovo náročná.
 • Mladšie generácie vyžadujú zmysluplnejšiu prácu: Mladšie generácie digitálne zdatných zamestnancov hľadajú zmysluplnejšiu prácu a nie sú veľmi ochotné vykonávať manuálne monotónne úlohy. Uprednostňujú činnosti s pridanou hodnotou, pri ktorých cítia, že ich práca má zmysel. Automatizácia je kľúčovou súčasťou tejto zmeny.

Typické použitie RPA

RPA je ideálnym nástrojom na zlepšenie opakujúcich sa činností, ktoré si vyžadujú spracúvanie množstva dát. Napríklad pri žiadostiach o zrušenie poistky alebo vytvorenie bankového účtu novému klientovi, ktorý čerpá hypotéku. V týchto prípadoch by automatický proces vyzeral približne takto:

Zrušenie poistky 

 1. Pracovník odošle informáciu o poistke, ktorá sa má zrušiť, cez emailový formulár 
 2. Robot overí informáciu, zaznamená ju v hlavnom systéme a zrealizuje zrušenie 
 3. Robot informuje pracovníka o úspešnom zrušení 

Vytvorenie bankového účtu klientovi, ktorý čerpá hypotéku 

 1. Systém na schvaľovanie pôžičiek schváli hypotéku
 2. Robot kontroluje novo schválené hypotéky
 3. Ku každej novej hypotéke robot vytvorí účet v hlavnom bankovom systéme
 4. Robot aktualizuje systém žiadostí o pôžičku a vloží doň číslo bankového účtu

Úplný prehľad procesov, ktoré sú ideálnym adeptom na automatizáciu, nájdete v tabuľke nižšie.

Výhody RPA

Implementácia RPA prináša dve hlavné výhody v porovnaní s inými IT implementáciami:

1. Vyhnete sa drahej integrácii 

Keďže väčšinu systémov v bankách a poisťovniach treba navzájom prepojiť, aby vedeli medzi sebou komunikovať, aj malé zmeny môžu ovplyvniť celý ekosystém. V tomto prostredí je RPA ideálnym nástrojom, keďže nevyžaduje integráciu a dokáže automatizovať akúkoľvek funkciu existujúceho užívateľského rozhrania bez toho, aby ste na to potrebovali dodávateľa, a zároveň zachováva všetky front-end overenia.

2. Rýchlejšie uvedenie produktov na trh 

Konkurencia v odvetví finančných služieb je čoraz intenzívnejšia, organizácie preto cítia tlak, aby pravidelne aktualizovali produkty a prinášali inovácie, a zostali tak konkurencieschopné. Vývoj tradičných systémov je zväčša pomalý, no RPA dokáže aktualizovať produkty rýchlejšie, keďže sa dá spustiť v priebehu niekoľkých týždňov vzhľadom na kratší čas potrebný na komunikáciu s dodávateľmi, testovanie systémov a školenie administratívnych pracovníkov. 

Ďalšie kroky v rámci RPA

 • Presvedčte zamestnancov: Zabezpečte, aby manažéri pochopili výhody RPA a možnosti jej využitia vo firme.
 • Nájdite si externého partnera: Keď si vyberiete dôveryhodného partnera so skúsenosťami s RPA, významne tak urýchlite svoju cestu za RPA. 
 • Vytvorte si obchodný prípad: Zozbierajte kvantitatívne a kvalitatívne údaje o existujúcich procesoch a priorizujte tie, ktoré majú najväčší úsporný potenciál. Vyhodnoťte príležitosti na všetkých oddeleniach a identifikujete možnosti automatizácie..
 • Nastavte riadenie: Definujte kľúčové úlohy, procesy, KPI a monitorujte ich splnenie.
 • Škálujte: Neustále vyhodnocujte príležitosti automatizácie a sledujte najnovšie technológie, ktoré môžu posilniť efektivitu a znížiť náklady.

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete poradiť, ako môže RPA pomôcť vášmu podnikaniu, prosím, kontaktujte nás.

Tento článok napísal Martin Vaross, partner spoločnosti Mazars, a Rudolf Vido, manažér spoločnosti Mazars.

Dokumenty

Banking use cases.pdf
Banking use cases.pdf
Insurance use cases.pdf
Insurance use cases.pdf