Náš COVID-19 krízový tím

Založili sme špeciálnu skupinu expertov z Mazars, našich klientov a partnerských firiem, právnickej kancelárie Bartošík Šváby a spoločnosti Crowdberry, ktorí spolupracujú ako jeden tím, zdieľajú medzi sebou navzájom informácie, aby Vám mohli pomôcť a poskytnúť najnovšie relevantné informácie v tomto rýchlo sa meniacom období. Nižšie nájdete niekoľko príkladov otázok a zoznam profesionálov, ktorí Vás môžu navigovať k riešeniam.

NAŠA PODPORA JE ORGANIZOVANÁ NA DVOCH ÚROVNIACH:

 1. Podporný, mobilizovaný a pohotový systém, ktorý vám umožní nájsť tých správnych ľudí a správne odpovede:
 • Publikovanie aktuálnych oficiálnych mechanizmov navrhnutých na podporu tejto krízy v reálnom čase a naša analýza týchto textov a nových ustanovení na uľahčenie vašej aplikácie,
 • Zdieľanie dôležitých článkov, najmä o otázkach správy, finančných výkazov alebo finančnej komunikácie, mobilizácie vašich tímov, ...
 • Organizácia webinárov na riešenie konkrétnych problémov a zodpovedanie všetkých vašich otázok,
 • Animácia našich tímov na diaľku, aby sme boli v kontakte, pokračovali v diskusiách a úvahách medzi nami.

2. Návrh našich najdôležitejších služieb v tejto súvislosti s COVID-19 krízou, ktoré sme samozrejme prispôsobili jej výzvam.

Kto Vám môže pomôcť?

Vás môže zaujímať...

Miloš Kunský

 • Ako súvisí neistota s rozšírením koronavírusu s ročnou účtovnou závierkou zostavenou za rok 2019?

Kvetoslava Čavajdová & Veronika Rakovická

 • Aké sú aktuálne povinnosti týkajúce sa daní z príjmov právnických osôb?
 • Do akého termínu si môžem odsunúť platbu dane?
 • Existujú opatrenia na zaplatenie dane v splátkach na zabezpečenie peňažných tokov?

Juraj Zelko

 • Čo predstavuje najväčšiu hodnotu v mojom biznise a ako ju môžem chrániť počas prepuknutia choroby COVID-19?
 • Aký dopad bude mať pandémia na riadenie peňažných tokov?
 • Ako možno podporiť moje krátkodobé strategické obchodné plánovanie?

Jana Repčeková

 • Aké sú práva zamestnancov v prípade zatvorenia pracoviska alebo nemožnosti pracovať na diaľku z dôvodu COVID-19?

Rudolf Vido

 • Zvládnu aktuálnu situáciu moje IT systémy?
 • Ktoré technologické funkcie by sa mali prispôsobiť ako prvé?
 • Mal by som vykonať analýzu scenárov prerušenia dodávateľského reťazca?

Lucia Somr

 • Môžem svojim zamestnancom poskytnúť informácie o potvrdenom prípade nákazy COVID-19 vo svojej firme?
 • Do akej miery zodpovedám ako zamestnávateľ za ochranu osobných údajov v situácii, keď moji zamestnanci pracujú z domu?  
 • Aké osobné údaje a za akých podmienok môžem v súvislosti s nákazou COVID-19 získavať (konkrétne príklady od klientov)?

Boris Šváby & Lucia Krištoffová & Ivana Romanská

 • Aké riešenia na ochranu zamestnávateľov a zamestnancov navrhuje vláda?
 • Čo by som mal skontrolovať v rámci svojej zmluvy, keď budem čeliť narušeniu zmluvných povinností?

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete sa dozvedieť viac?