Zdravotníctvo a biofarmaceutický priemysel

Nezávislé špecializované poradenstvo pre lepšie a spravodlivejšie výsledky v oblasti zdravotníctva.

Sektor zdravotníctva čelil zásadným zmenám ešte pred nedávnymi udalosťami, vďaka ktorým celý svet upriamil pozornosť práve na toto odvetvie. Starnúca populácia, meniace sa modely financovania, vyššie očakávania verejnosti a príchod nových technológií prispeli k tomu, že poskytovať kvalitnú cenovo dostupnú starostlivosť je čoraz ťažšie. V Mazars chápeme potrebu úzko spolupracovať s firmami, vládami, tvorcami politík a investormi, aby celá spoločnosť mohla žiť zdravý a bezpečný život. Poskytujeme špecializované poradenstvo, ktoré sa opiera o našu technickú expertízu a jediný cieľ: neustále pomáhať zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Náš prístup

Zdravotnícky ekosystém čelí rýchlym zmenám demografie, vyšším očakávaniam spotrebiteľov a premenlivým politickým prioritám. Najbezpečnejšie a najodolnejšie zdravotnícke organizácie a firmy budú tie, ktoré dokážu predvídať dopad rapídnych inovácií, meniacich sa vzorcov míňania prostriedkov v domácich a medzinárodných zdravotníckych systémoch a regulačných zmien.

Organizácie a firmy pôsobiace v zdravotníctve reagujú na technologický pokrok, nové spôsoby poskytovania starostlivosti a príchod nových aktérov. Veríme, že v nadchádzajúcich rokoch bude kľúčovú úlohu zohrávať všestrannosť a schopnosť prispôsobiť sa, preto neustále rozširujeme naše znalosti, aby sme mohli uspokojiť širokú škálu hráčov v sektore zdravotníctva a biologických vied.

Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sme pomohli zodpovedným orgánom, organizáciám a spoločnostiam riadiť a zlepšiť každodennú prevádzku v zdravotníckom sektore, predvídať zmeny a dosiahnuť skutočné zmeny. Či už potrebujete krátkodobé účtovné riešenia alebo dlhodobejšie hodnotenie stratégie vašej organizácie, vďaka našim skúsenostiam a znalostiam vám s tým radi pomôžeme. Naši kolegovia majú dlhoročné skúsenosti na pozícii konzultantov alebo účtovníkov v zdravotníctve a sociálnom sektore, a mnohí z nich sú členmi odborných združení účtovníkov v zdravotníctve. Na základe vašich požiadaviek vybudujeme tím s potrebnými skúsenosťami, aby vaša organizácia mohla napredovať.

Objavte viac

Žiadosť o ponuku