Výrobné spoločnosti

Meníme riziká na príležitosti prostredníctvom kľúčového strategického a operatívneho poradenstva.

Ak si chcete zachovať pozíciu na vrchole výrobného sektora, musíte sa neustále vyvíjať a meniť. Výrobcovia čelia neistej situácii plnej problémov v dodávateľskom reťazci, technologických zmien a konkurencie v podobe nízko-nákladových trhov, preto neustále pociťujú tlak, aby si zaistili pozíciu. Spoločnosť Mazars poskytuje strategické a operatívne poradenstvo, vďaka ktorému mení riziká na príležitosti.

Náš prístup

Spoločnosti vo výrobnom priemysle neustále hľadajú spôsoby, ako zvýšiť efektivitu, znížiť náklady a získať konkurenčnú výhodu. V súčasnosti na trhu vidíme viaceré riziká a konkurenčné tlaky, napríklad premenlivé ceny komodít, narušenie dodávateľského reťazca, technologické zmeny a pokles dodávok a dopytu. Spoločnosť môže dosiahnuť dlhodobý úspech len ak prijme správnu stratégiu a preskúma nové spôsoby, ako vytvoriť hodnotu. 

Ako výrobca možno máte viaceré obavy, napríklad: 

  • Ako konkurovať novým hráčom na trhu doma a v zahraničí? 
  • Ako sa môžem vysporiadať s premenlivými cenami komodít a materiálov? 
  • Ako môžem riešiť fluktuácie výmenného kurzu?
  • Ako môžem zvýšiť efektivitu a zabezpečiť ziskovosť? 

Naši odborníci majú široké znalosti a skúsenosti v tomto odvetví a pomôžu vám implementovať stratégie, ktoré tieto problémy vyriešia. Náš multidisciplinárny tím spolupracuje s veľkými aj menšími výrobcami a rád vám poskytne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva na mieru šité vašim konkrétnym potrebám. 

Výrobcom pomáhame napríklad:

Financovať a zabezpečiť dodávateľský reťazec 

Získanie financií potrebných na projekty a zabezpečenie dodávateľských reťazcov sú dve najdôležitejšie úlohy výrobcov. V rámci spolupráce zostavíme tím odborníkov, ktorý vám pomôže s financovaním projektov a infraštruktúry. Náš tím vám tiež môže pomôcť optimalizovať dodávateľský reťazec na globálnej úrovni a implementovať riešenie reverzného factoringu, ak to bude potrebné. 

Zabezpečiť a optimalizovať operácie

Je nevyhnutné, aby vaše podnikanie stálo na pevných základoch. Pomôžeme vám digitalizovať firemné operácie a využiť dáta na zlepšenie produktivity. Môžeme tiež skontrolovať investičné projekty, nastaviť procesy internej kontroly a riadenia rizík, uskutočniť hodnotenie s cieľom zlepšiť rozhodovacie procesy a predchádzať podvodom a implementovať zelenú stratégiu. 

Žiadosť o ponuku