Správa realitných fondov a investícií

Riešenia zamerané na investorov na podporu realitných aktivít.

Nehnuteľnosti sú atraktívnym aktívom pre investorov. Okrem potenciálu stabilného dlhodobého rastu tiež so sebou nesú výhody diverzifikácie. Naši odborníci spolupracujú s investormi a správcami aktív, aby identifikovali správne príležitosti na trhu, kde základným faktorom úspechu je znalosť regulácií, daní a miestneho trhu.

Náš prístup

Investori siahajú po nehnuteľnostiach ako po zdroji dlhodobého rastu v kontraste k premenlivým akciovým trhom a hospodárskej neistote. Pre inštitucionálnych investorov, napríklad kapitálové a dôchodkové fondy, sú nehnuteľnosti často atraktívnou zložkou portfólia aktív vzhľadom na potenciál stabilného cash flow a kapitálového rastu. Nehnuteľnosti však často sprevádzajú rôzne riziká súvisiace predovšetkým so zmenou štruktúry miest a meniacim sa spotrebiteľským správaním, keďže popularita kamenných obchodov klesá. Ďalšie kľúčové výzvy v tomto sektore predstavujú komplikované legislatívne a daňové zmeny, diverzifikácia investičných stratégií, internacionalizácia a nové trhy, hodnotenie CSR výsledkov a aktív, a mnohé ďalšie. 

Náš realitný tím vám rád poskytne širokú škálu služieb v oblasti auditu, poradenstva a daní a zabezpečí strategické výhody. Všetci naši zamestnanci sú odborníci vo svojom odvetví a prispôsobujú služby na mieru vašim špecifickým potrebám a cieľom. 

V spoločnosti Mazars spolupracujeme so širokou škálou realitných investorov a manažérov aktív, vrátane realitných fondov, vlastníkov, investičných poradcov, súkromných kapitálových fondov, realitných investičných trustov, dôchodkových fondov a ďalších investičných investorov. Poskytujeme širokú škálu služieb správy fondov a portfólia, aby sme vám pomohli riadiť váš fond, vrátane účtovného a daňového poradenstva, podpory pri transakciách, ocenenia, vypracovania finančných modelov, integrácie, reštrukturalizácie či financovania. 

Bez ohľadu na to, aké sú vaše výzvy a ambície, poskytneme vám poradenstvo na mieru šité vašim potrebám.

Naše služby 

  • Zaisťovacie služby a účtovníctvo 
  • Daňová štruktúra a súlad 
  • Poradenstvo v oblasti súladu a regulácií 
  • Strategická a prevádzková podpora 
  • Riadenie rizík 
  • Transakcia 
  • Finančné inžinierstvo 
  • Poradenstvo v oblasti CSR  
  • Realitná legislatíva  

Žiadosť o ponuku