Nástroj na sledovanie finančnej udržateľnosti firiem

Organizácie poskytujúce finančné služby na celom svete prehodnocujú svoje fungovanie, aby úspešne začlenili politiku udržateľnosti do svojich obchodných modelov. V mnohých jurisdikciách sa zároveň klimatické stress testy stávajú mainstreamom. Napriek rýchlemu vývoju regulácií, dôslednosť v konzistencii využívaných metód a rozsahu záväzkov sa stále javí ako nedostatočná.

Naším cieľom je lepšie porozumieť tomu, ako krajiny zmierňujú klimatické riziká vo finančných sektoroch. Predstavujeme nástroj na sledovanie finančnej udržateľnosti vyvinutý v spolupráci s OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum)

Tento online nástroj má slúžiť ako pomôcka pre finančné inštitúcie pri monitorovaní aktivít centrálnych bánk a regulátorov v oblasti udržateľnosti.

Zistite viac o nástroji

Platforma obsahuje interaktívnu mapu pokrývajúcu 22 pilotných krajín a pokrýva 14 oblastí súvisiacich s udržateľnou finančnou politikou. Jej súčasťou sú:

  • regulačné a dozorné opatrenia pri riešení klimatických rizík vo finančnom sektore,
  • aktivity spojene s klimatickými stress testami,
  • taxonómie udržateľného prístupu,
  • zverejňovanie informácií o klíme a vydávanie zelených dlhopisov.

Zoznam štátov umožňuje používateľom vybrať si krajinu a zobraziť súhrn jej postupov a aktivít súvisiacich s udržateľným financovaním.

Tento nástroj bude pravidelne aktualizovaný a v blízkej budúcnosti bude doplnený o viac krajín a ukazovateľov.

Spojte sa s nami

Pomôžeme vám s odpoveďami na konkrétne otázky súvisiace s udržateľným financovaním na celom svete. Kontaktujte našich odborníkov, ktorí vám ochotne poradia.