Odvetvia

Hlboké chápanie sektorovo špecifických prostredí, problémov a trendov je rozhodujúce pre poskytovanie relevantných služieb, identifikáciu príležitostí, predvídanie a riešenie vyvíjajúcich sa potrieb našich klientov. Vďaka našim medzinárodným sektorovým spoločenstvám sa dôrazne zameriavame na rozvoj našich odborných znalostí v odvetviach. Združujú našich odborníkov zo všetkých kútov sveta, ktorí kombinujú hlboké znalosti konkrétnych sektorov a porozumenie lokálnych kontextov a kultúr s medzinárodnou perspektívou.