Zodpovedné bankové praktiky: porovnávacia štúdia 2021

V kontexte veľkých hospodárskych a spoločenských otrasov v dôsledku Covid-19, banky na celom svete naďalej berú udržateľnosť vážne a naozaj uznávajú súvisiace riziká a príležitosti pre trh i širšie zainteresované strany. Spoločnosť Mazars už druhý rok po sebe vydáva správu o zodpovedných bankových praktikách, aby vyhodnotila, ako banky zakotvujú udržateľnosť do svojich obchodných praktík.

Stiahnite si štúdiu

Finančný svet už nemôže vidieť svoju budúcnosť oddelenú od vývoja v oblasti životného prostredia a zmeny podnebia. Len v roku 2020 spôsobili prírodné riziká škody vo výške 210 miliárd dolárov a odhaduje sa, že zmena klímy môže ohroziť až 20 miliárd dolárov aktív.

Tohtoročná štúdia, ktorá má pomôcť bankám a ich zainteresovaným stranám s týmto prechodom, vychádza z predchádzajúcich správ spoločnosti Mazars zverejnených v roku 2020: „Zodpovedné bankové praktiky, porovnávacia štúdia“ a „Ako banky reagujú na finančné riziká zmeny klímy“. Tento rok na základe spätnej väzby a záujmu zainteresovaných strán skúma širšiu vzorku 37 bánk so sídlom v Afrike, Amerike, Ázii a Tichomorí a Európe. Pomocou verejne dostupných správ týchto bánk 2019/20 identifikujeme vyvíjajúce sa najlepšie praktiky a vývojové trendy v ich riadení rizika v súvislosti so zmenou klímy a širšie v sociálnej oblasti a v oblasti riadenia. 

Stiahnite si štúdiu

Súčasný stav

Poradie 37 bánk je klasifikované do štyroch kategórií - vynimoční, lídri, podporovatelia a nasledovatelia  - je povzbudzujúce vidieť, že jedna banka je hodnotená ako vynikajúca a dosahuje pozitívne skóre vo viac ako 95% kritérií stanovených v našom hodnotení. Je tiež pozoruhodné vidieť viac bánk v pozícií lídrov a podporovateľov v porovnaní so zisteniami z minulého roka a menej (iba sedem bánk) sa umiestnilo v pozícii nasledovateľov.

Výzvy však pretrvávajú a naša porovnávacia štúdia opätovne potvrdzuje, že silné postupy v oblasti udržateľnosti často prichádzajú ruka v ruke s konzistentnými usmerneniami a požiadavkami odvetvia, ktoré poskytujú miestne regulačné orgány a vlády.

Dokument

Responsible banking practices - benchmark study 2021.pdf
Responsible banking practices - benchmark study 2021.pdf