Investovanie v strednej a východnej Európe: Fúzie a akvizície v rokoch 2020/2021

Napriek výzvam, ktorým sme museli čeliť v súvislosti s pandémiou Covid-19 zostal objem fúzií a akvizícií v strednej a východnej Európe v roku 2020 silný.

Vďaka svojej stabilite región strednej a východnej Európy naďalej priťahoval medzinárodné investície. Ak ho porovnáme s ostatnými rozvíjajúcimi sa trhmi, počínal si celkom dobre. Táto publikácia ponúka prehľad prílevu priamych investícií a aktivít v oblasti fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy v priebehu roku 2020. Ďalej sa zameriava na príležitosti a výzvy, ktoré nás čakajú počas nasledujúcich mesiacov.

Stiahnuť štúdiu

Kľúčové zistenia pre región

  • Výkon fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy v roku 2020 bol solídny. Aj keď objem klesol o 16% - na celkovo 648 transakcií, čo predstavuje pokles o 120 transakcií v porovnaní s rokom 2019 - celková zverejnená hodnota obchodov vzrástla o 11% na 49,2 miliárd EUR.
  • Štyri krajiny regiónu s najvyššími hodnotami obchodov sú totožné ako v roku 2019 - Rusko, Poľsko, Česká republika a Rakúsko. K fúziám a akvizíciám, ktoré uskutočnili strategickí alebo finanční investori došlo aj v Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, v Bulharsku, na Ukrajine a v regióne Jadranu.
  • Trh private equity zostal mimoriadne aktívny aj v roku 2020 - celkový zverejnený objem odkúpení vyskočil medziročne o 40% na 3,9 miliardy EUR pri 68 transakciách, v porovnaní so 71 v roku 2019. Private equity exitom sa darilo ešte lepšie, pričom celková zverejnená hodnota dosiahla 8,1 miliárd EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 11% - hoci objemy poklesli o 10% na 55 obchodov.
  • Región naďalej priťahoval silný a stabilný prílev prichádzajúcich investícií z celého sveta, najmä zo západnej Európy a Severnej Ameriky. V roku 2020 bol do regiónu zaznamenaný prílev investícií v objeme 23,9 miliárd EUR.
  • Kombinácia konkurenčných výhod robí región atraktívnym pre investorov: v porovnaní s mnohými rozvíjajúcimi sa trhmi disponuje vyššou politickou a hospodárskou stabilitou a úrovňou súdnictva, má prístup na obrovský trh EÚ, uspokojivú návratnosť investícií, kvalifikovanú viacjazyčnú pracovnú silu a rastúcu strednú triedu.
  • Technologický sektor dosiahol v roku 2020 najvyšší objem prichádzajúcich investícií do regiónu strednej a východnej Európy - celkovo 57 (oproti 51 investíciám v predchádzajúcom roku). Z pohľadu hodnoty transakcií bola hlavným odvetvím naďalej energetika. Celková hodnota transakcií dosiahla 9,1 mld. EUR - čo predstavuje medziročný nárast o 20%.

Výhľad na nadchádzajúce mesiace

Perspektíva na nasledujúce mesiace je relatívne pozitívna. Vyhliadky na oživenie v roku 2021 sú podporené plošnou vakcináciou a pokračujúcou podporou ekonomík zo strany vlád. Región SVE má dobrú pozíciu na to, aby mohol ťažiť z obdobia po období Covid-19. Hlavným motorom tohto trendu je priemyselný nearshoring, plánovanie nástupníctva, činnosť private equity fondov a konsolidácia trhu vo vybraných odvetviach.

Kľúčové zistenia pre Slovensko

  • Koronavírus v roku 2020 spomalil proces fúzií a akvizícií na Slovensku. Na Slovensku bolo zaznamenaných 12 kontraktov, čo je pokles o 43%. Iba jedna transakcia mala zverejnenú hodnotu 6 miliónov eur.
  • V oblasti informačných a komunikačných technológií bola významná investícia americkej spoločnosti Bloomreach, ktorá je veľkým hráčom v oblasti elektronického obchodovania e-commerce. Kúpila slovenskú spoločnosť Exponea.
  • Slovensko síce zaznamenalo pokles, no v tomto roku sa očakáva oživenie.

Pre viac informácií kliknite na odkaz nižšie, vyplňte formulár a stiahnite si štúdiu. 

Stiahnuť štúdiu