Pomáhame našim klientom po celom svete

Našou hlavnou prioritou je trvalo udržateľný rozvoj a rast našich klientov. Našim klientom preto poskytujeme vysoko kvalitné služby v oblasti auditu, finančných služieb, daní alebo právneho poradenstva [1], bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú, aby sme im pomohli pri prijímaní správnych obchodných rozhodnutí, vždy v súlade s predpismi a normami. Naša medzinárodná organizácia využíva schopnosti 40400 profesionálov pomáhajúcim klientom po celom svete: 24400 profesionálov v 91 krajinách v Mazars integrovanom partnerstve a 16000 profesionálov v USA a Kanade prostredníctvom Mazars North America Alliance.

[1] Ak to umožňujú platné zákony krajiny

Preskúmajte mapu

Please wait while your data is being loaded.