Pomáhame našim klientom po celom svete

Spoločnosť Mazars pôsobí po celom svete ako jednotné, spoločné a prepojené partnerstvo so zosúladenými záujmami, konzistentnými pracovnými modelmi a spoločným záväzkom poskytovať najkvalitnejšie služby a najvyššie etické štandardy.

S pobočkami vo vyše 90 krajinách a územiach po celom svete ťažíme z expertízy vyše 50000 odborníkov – 33000 v rámci integrovaného partnerstva Mazars a 17000 v rámci Mazars North America Alliance.

Za vyše 75 rokov sme rozšírili naše pôsobenie do celého sveta, aby sme naplnili meniace sa potreby našich klientov. No nesnažíme sa o samoúčelný rast. Našu medzinárodnú expanziu sme viedli obozretne a reagovali sme na potreby klientov a meniace sa podmienky na trhu, no pritom sme vždy zostávame verní našim hodnotám a kultúre a využívame našu odbornosť a nezávislosť na to, čo považujeme za správne.

Preskúmajte mapu

Please wait while your data is being loaded.

alebo si nižšie vyberte oblasť