Najdôležitejšie úspechy v CEE v transakčnom poradenstve za rok 2019

Mazars v regióne strednej a východnej Európe vám s radosťou predstavuje svoj prehľad najdôležitejších úspechov v obchodnom poradenstve za rok 2019. Naše každoročný prehľad zahŕňa tie obchodné transakcie na ktorých sme sa podieľali v rámci regiónu.

Zohľadňujúc rok, existuje 5 kľúčových tém, ktoré smerovali a ovplyvňovali transakčné aktivity Mazars v krajinách CEE:

Chuť investovať v regióne CEE

Stredná a východná Európa (ďalej CEE), pre svoj veľký ekonomický rast, opäť raz zaznamenala silný rok v oblasti fúzií a akvizícii. CEE naďalej zostáva jedným z najatraktívnejších rozvíjajúcich sa trhov na svete. Poukazuje na to relatívne stabilný priestor pre dohody a medzinárodné investície prichádzajúce zo západnej Európy (Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Škandinávia), Spojených štátov amerických a Ázie (Čína, Japonsko, India, Stredný východ a Juhoafrická repulika).

Private equity aktivity neustále rastú

Rastúca úroveň získavania finančných prostriedkov, investícií a výstupných aktivít v oblasti súkromného kapitálu a rizikového kapitálu pozorovaná v regióne poukazuje na príťažlivosť strednej a východnej Európy pre globálnych investorov so záujmom o uspokojivé výnosy z investícií.

Plánovanie úspechu: Trend plný fúzií a akvizícií

30 rokov po páde komunizmu stále viac a viac úspešných podnikateľov zvažuje potenciálny predaj podniku, ktorý vytvorili v 90.rokoch. Toto predstavuje obrovské príležitosti externého rastu pre akvizičné subjekty na trhu.

Fúzie a akvizície v celom spektre spektoru

Zatiaľ, čo niektoré odvetia sú zaujímavejšie ako tie ostatné (finančný, verejný, energetika, infraštruktúra, výroba a sektor obnoviteľných zdrojov energie), spozorovali sme širokú škálu kupujúcich a predávajúcich takmer vo všetkých odvetviach, kde sme boli prítomní pri transakcii.

CEE firmy investujú stále viac a viac mimo regiónu

Čoraz väčší počet malých a stredných podnikov pochádzajúcich z krajín CEE, ktoré sa vo svojom odvetví považujú za „skrytých európskych šampiónov“, považuje fúziu a akvizíciu za spôsob rozvoja v západnej Európe, Afrike alebo Ázii.

Očakávame, že tieto témy budú aj naďalej ovplyvňovať obchodnú činnosť v regióne CEE.

Chceli by sme využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým našim klientom za to, že nám počas celého roka dôverovali a poskytli príležitosť poskytovať im služby v celej strednej a východnej Európe a na celom svete.

Dokument

Mazars CEE Deal Advisory Highlights 2019
Mazars CEE Deal Advisory Highlights 2019