Business - It's Personal

Bez ohľadu na to, ako dlho bola spoločnosť na trhu, v akom odvetví pôsobí alebo kto sú jej zákazníci, nedá sa uprieť, že každá firma je jedinečná.

Preto sme si pripravili pre vás sériu desiatich článkov o problematikách, s ktorými sa môžete najčastejšie stretnúť. Od prenesenia zodpovednosti na budúcich následovníkov po udržateľnosť, expanziu do zahraničia až po zamestnávanie a motiváciu mladých z generácie Z. Tieto články sa týkajú osobitných prvkov podnikania, ktoré sú súčasťou riadenia a rozvoja stredne veľkých podnikov.