Boj proti klimatickým zmenám: Úloha bankovej regulácie a dohľadu

S hrdosťou oznamujeme, že OMFIF a Mazars spoločne vypracovali globálnu správu, ktorá poskytuje jedinečný pohľad na súčasný a budúci vývoj finančnej regulácie zameranej na riešenie klimatickej zmeny. Ako sa upravujú politiky v rôznych jurisdikciách po celom svete na vyhodnotenie a riadenie klimatických rizík? Ako sa pravdepodobne budú tieto kroky vyvíjať v budúcnosti? Zistite v našom novom výskume a pripravte sa na radikálne regulačné zmeny.

Na základe prieskumu u 33 centrálnych bánk a regulačných orgánov na celom svete správa ukazuje,  že väčšina respondentov v súčasnosti vidí klimatické riziká ako dôležitú otázku a uznáva potrebu dlhodobej reakcie.

Banky považujú klimatické zmeny za „významnú hrozbu“ pre finančnú stabilitu

Správa uvádza, že 70% respondentov považuje klimatické zmeny za „významnú hrozbu“ pre finančnú stabilitu a plánuje začleniť riziká spojené so zmenou klímy do postupov dohľadu a do pravidelných záťažových testov.

Len viac ako polovica centrálnych bánk (55%) uvádza, že monitoruje klimatické riziká, a ďalších 27% tvrdí, že na ne aktívne reagujú. Existuje však nezhoda, pokiaľ ide o zodpovednosť, pričom celkovo 12% tvrdí, že hoci klimatické zmeny považujú za hlavné riziko, konať by mali iné politické inštitúcie, napríklad vládne orgány.

Regulačné prístupy ku klimatickému riziku

Centrálne banky a regulačné orgány čoraz viac zapracúvajú klimatické riziká do svojich aktivít. Do budúcnosti sa očakáva, že najčastejšími opatreniami budú:

  1. Vyhodnotenie klimatického rizika ako súčasť finančného rizika v záťažových testoch
  2. Podpora alebo zabezpečenie finančných informácií súvisiacich s klímou
  3. Nastavenie noriem kritérií udržateľnosti pre zelené financovanie/pôžičky zo strany regulovaných bánk

Hoci iniciatívy na „korekciu trhových odchýlok“ – ktoré zahŕňajú nápravu trhových chýb na finančných trhoch – naberajú na sile, centrálne banky sú opatrné pri používaní intervenčných prudenciálnych a menových nástrojov na „formovanie trhu“ na klimatické účely.

Očakáva sa viac klimatických záťažových testov

Začlenenie klimatických aspektov do záťažových testov je stále v ranom štádiu a len málo (15%) respondentov ich aktuálne začleňuje do pravidelných záťažových testov finančných inštitúcií. No toto číslo bude zrejme narastať, keďže takmer štyri pätiny (79%) uviedli, že to plánujú v budúcnosti zmeniť.

Prevzatie kolektívnej zodpovednosti

Mazars a OMFIF sa domnievajú, že úspech akejkoľvek politickej reakcie bude závisieť od zapojenia všetkých účastníkov trhu. Je povzbudivé, že spolupráca medzi regulačnými orgánmi a súkromným sektorom už začala prostredníctvom rôznych iniciatív. Týmto prieskumom dúfame, že zapojíme vedúcich finančných služieb do konštruktívneho dialógu a podnietíme rozhovory o tom, ako čo najlepšie formovať ekologickú regulačnú agendu alebo ako reagovať na zmeny v regulačnej oblasti. Prevzatie kolektívnej zodpovednosti za vytvorenie nových základov udržateľného finančného priemyslu prispeje k budovaniu zdravších ekonomík a spravodlivejšieho sveta - ambícia, ktorá leží v centre záujmu spoločnosti Mazars.

Stiahnite si správu

"BOJ PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM: ÚLOHA BANKOVEJ REGULÁCIE A DOHĽADU"