Mazars oznámil výnimočné výsledky za rok 2019

Mazars, medzinárodná audítorská a poradenská spoločnosť oznámila tržby za finančný rok 2018/2019 (1. september 2018 - 31. august 2019) vo výške 1,8 miliardy EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom nárast o 10,4%. Nárast tržieb bol spôsobený silným organickým rastom o 9,0%, ktorý bol doplnený pozitívnym vonkajším rastom o 1,3%.

„Jedná sa o najvyššiu úroveň organického rastu zaznamenanú spoločnosťou Mazars od roku 2011/2012. Tieto výnimočné čísla sú výsledkom kombinácie vysokej úrovne odbornosti, silného odhodlania našich ľudí poskytovať klientom konzistentne kvalitné služby kdekoľvek na svete a ocenenia výhod nášho jedinečného integrovaného modelu partnerstva v Mazars. Sme dôveryhodným partnerom pre spoločnosti všetkých veľkosti a zameraní, nielen pre kótované spoločnosti.“ uviedol Hervé Hélias, CEO a predseda predstavenstva skupiny Mazars.

2019: Medzník v medzinárodnej expanzii

Okrem vynikajúcich finančných výsledkov bol uplynulý rok významný aj vďaka podpisu a založeniu Mazars North America Alliance v júli 2019. Aliancia pozostáva z Mazars a piatich popredných firiem v USA a Kanade - BKD, Dixon Hughes Goodman, Moss Adams, Plante Moran (USA) a MNP (Kanada) a je prelomová pre Mazars, pretože umožňuje spoločnosti dosiahnuť rozsiahle pokrytie v Severnej Amerike a poskytnúť svojim medzinárodným klientom prístup k ďalším 16 000 profesionálom v regióne. Spoločnosť Mazars má v súčasnosti 40 400 odborníkov, ktorí poskytujú služby klientom na celom svete (z toho 24 400 odborníkov v rámci integrovaného partnerstva Mazars) v 318 pobočkách sídliacich v 91 krajinách a oblastiach.

Hervé Hélias v komentári k stratégii rastu firmy dodal: „Pred štyrmi rokmi sme si stanovili ambiciózny strategický plán s názvom Next-20. Naša expanzia do Číny s cieľom dosiahnuť významné pokrytie na tomto obrovskom trhu a rozvoj silnej a konkurencieschopnej ponuky v Severnej Amerike patrili medzi naše najvyššie priority. Zároveň sme tým chceli úspešne a plynulo zavŕšiť plánovaný odchod Philippa Castagnaca z úlohy predsedu predstavenstva Skupiny. Dnes som veľmi hrdý, že môžem vyhlásiť, že tieto ciele boli splnené. Naším cieľom v roku 2020 je dosiahnuť tržby vo výške 2 miliárd EUR a som presvedčený, že sa nám to podarí.“

Rastieme na všetkých kontinentoch

Medzinárodná expanzia spoločnosti Mazars ovplyvnila aj rozloženie tržieb medzi jednotlivými kontinentami, viac ako tretina aktuálne pochádza z krajín mimo Európy.

Všetky regióny zaznamenali v roku 2018/2019 silný rast tržieb: 7,8% v západnej Európe, 13,6% v strednej a východnej Európe, 12,1% v Severnej Amerike, 13,1% v Južnej Amerike, 9,4% v Afrike a na Strednom východe a najsilnejší bol rast v Ázii a Tichomorí, až 22,6%. Ázijsko-tichomorský región predstavuje v súčasnosti 15% celkových tržieb spoločnosti Mazars. V Číne má spoločnosť viac ako 4 000 zamestnancov vo viac ako 30 pobočkách.

V súčasnosti poskytujeme v Číne služby až pre 137 veľkých spoločností kótovaných na burze. Minulý rok zaznamenal Mazars v Číne nárast tržieb o 19%. V Austrálii vzrástol Mazars v roku 2019 o 100% vďaka integrácii dvoch lokálnych firiem.

Široká a vyvážená odbornosť

Audit bol vždy jadrom odborných znalostí spoločnosti Mazars a v nasledujúcich rokoch aj naďalej zostane základom jej podnikania. Pre podporu vyvíjajúcich sa potrieb klientov spoločnosť Mazars vybudovala dôležitú ponuku v rámci poradenských, daňových a compliance služieb. V súčasnosti tvorí audit a účtovníctvo 63% z celkových tržieb a poradenstvo 37%.

Popri geografickej expanzii zaznamenal Mazars kontinuálny rast vo všetkých svojich oblastiach služieb. Audit v roku 2018/2019 vzrástol o 8,5%, účtovnícke a outsourcingové služby o 8,2%, poradenstvo o 24,2%, dane o 9,9%, právne poradenstvo o 34,9% a finančné poradenstvo o 9,5%.

Stratégia trvalo udržateľného rastu

Sila spoločnosti Mazars spočíva aj v jej schopnosti rásť výnosným a zároveň udržateľným spôsobom. Ľudia a technická odbornosť sú základom nášho rozvoja, preto neustále investujeme do našich tímov, ako aj do technologických inovácií. Umelá inteligencia, machine learning a komplexná analýza dát sú súčasťou našich audítorských a poradenských služieb. V roku 2019 sa zúčastnilo na vzdelávacích programoch 92% zamestnancov Mazars.

Pozítívne vízie na Slovensku

Rok 2018/2019 bol pre Mazars na Slovensku tiež úspešný. Tržby spoločnosti Mazars rástli o 15,6%, čo ju opäť zaradilo medzi najväčšie audítorske a poradenské firmy na slovenskom trhu. Rozšírila regionálnu prítomnosť a otvorila už štvrtú pobočku v Nitre.

Konzultingové služby zaznamenali takmer dvojnásobný nárast obratu. Globálne robotické centrum pôsobiace na Slovensku úspešne dodalo minulý rok technologické riešenia z oblasti RPA, process mining, či umelej inteligencie do mnohých európskych krajín.

,,Ďakujem našim ľuďom a klientom, za to, že mám možnosť zdieľať pozitívne správy. Mazars oslavuje tento rok dvadsiate výročie na slovenskom trhu a my chceme aj naďalej pridávať k službám čosi navyše: ľudský prístup." uzavrel Mickaël Compagnon, managing partner Mazars na Slovensku.

Pozeráme vpred

„Rok 2019 bol pre spoločnosť Mazars prelomový. Veríme, že tieto úspechy a zrýchlenie transformácie potvrdzujú technickú pripravenosť našich profesionálov a relevantnosť našej stratégie. Zostali sme verní hodnotám, ktoré vyznávame a podnikateľskému duchu vďaka čomu sme rástli zodpovedným a udržateľným spôsobom. Pozícia Mazars pri rozvoji našich klientov na trhu je lepšia než kedykoľvek predtým. V roku 2020 aj neskôr sa budeme usilovať o to, aby sme i naďalej boli obľúbenou voľbou pre rozmanitú škálu talentovaných profesionálov a klientov v rámci profesie, ktorá potrebuje voľbu . Sme odhodlaní pomáhať pri budovaní hospodárskych základov spravodlivého a prosperujúceho sveta.“ uzavrel Hervé Helias.

Kontakty

Jeremy Seeman, Director, Omnicom PR Group: 
mazars@omnicomprgroup.com / +33 (0) 6 77 79 09 33

Lorraine Hackett, Global Brand and Communications Director, Mazars: 
lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962
Martina Jurčíková Pikulová, Marketing manažér, Mazars na Slovensku
martina.pikulova@mazars.sk / +421 2 59 204 700

O Mazars

Mazars je medzinárodná, integrovaná a nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na audítorské, účtovné, daňové a poradenské služby. Pôsobí v 91 krajinách a teritóriách na celom svete, má 40 400 profesionálov, ktorí pomáhajú klientom
v každej fáze ich vývoja – 24 400 v Mazars integrovanom partnerstve a 16 000 prostredníctvom Mazars North America Alliance.

www.mazars.com | LinkedIn | Twitter

O Mazars na Slovensku

Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku v roku 2000 zaznamenal Mazars silný rast. Viac ako 130 odborníkov ponúka komplexné audítorské, účtovnícke, mzdové, daňové a poradenské služby v Bratislave, Košiciach, Považskej Bystrici a Nitre.

www.mazars.sk | LinkedIn | Facebook