Naše hodnoty a záväzky

Skupina Mazars stavia na určených základných hodnotách už od svojho vzniku. Všetci partneri skupiny Mazars sa zaviazali dodržiavať Chartu Mazars, ktorá špecifikuje jednotlivé hodnoty. Všetky tímy dodržujú povinnosť poskytovať vysoko kvalitné služby a to osobným, zásadovým a profesionálnym spôsobom.

Integrita

Etika má prednosť pred ziskom. Tento princíp určuje spôsob práce s klientmi.

 

Zodpovednosť

Zaoberáme sa problémami klientov akoby to boli naše vlastné problémy a záleží nám na tom, ako naša práca ovplyvňuje našu spoločnosť.

 

Rozmanitosť a priestor pre jednotlivcov

Sme rozdielni, ale zároveň zjednotení, aj napriek hraniciam. Staviame na medziľudských vzťahoch; podmienkou individuálneho rozvoja je rozmanitosť jednotlivcov.

 

Technická dokonalosť

Profesionalita a technická dokonalosť sú jednými z našich základných princípov. Najvyššie štandardy kvality a ich dodržiavanie prispievajú k spokojnosti našich klientov, k zlepšovaniu našich služieb a k rozvoju zamestnancov. Práve to je zároveň najlepšou zárukou našej odbornej a názorovej nezávislosti.

 

Nezávislosť

Vždy nezávisle myslíme, a v našej úlohe audítorov a poradcov aj vždy nezávisle konáme.

 

Kontinuita

Náš zámer do budúcnosti je dlhodobý.  Postupom času prichádzajú nové tváre, kým staré odchádzajú,  jedna generácia si podáva ruky s druhou, avšak naše vzťahy, skúsenosti a vedomosti pretrvávajú. Učíme sa z minulosti, ale hľadíme do budúcnosti

 

 Záväzky a pocit zodpovednosti

Naše základné hodnoty sú priamo prepojené s našimi základnými princípmi, na ktorých staviame. Odrážajú našu víziu a kultúru.

V roku 2011 zahájila skupina Mazars projekt, ktorého cieľom je upresniť základné hodnoty a jasne vymedziť atribúty značky. To viedlo k definícii hlavných zásad a popisu základnej predstavy o jedinečnosti, vízii a názoroch Mazars. 

Kto sme?
Nezávisle mysliaci odborníci s túžbou podieľať sa na ekonomickom a spoločenskom rozvoji a to rovnako na lokálnom trhu ako na medzinárodnej úrovni.

Kto sú naši klienti?
Medzinárodné a veľké korporácie, kótované i nekótované spoločnosti, malé a stredné podniky, verejný sektor rovnako ako rodinné podniky alebo fyzické osoby. Všetkým klientom sa venujeme s rovnakým osobným záujmom a využívame najlepšie technické postupy a vedomosti.

Čo podporujeme?
Ako vyplýva z našej role audítorov a poradcov, preberáme jednoznačnú zodpovednosť, podporujeme efektívne a flexibilné organizácie, zvýšenú výkonnosť a vytváranie dlhodobých hodnôt.

Čím sa odlišujeme?
Poskytujeme inovatívne, na mieru šité služby a medzinárodné riešenia, aj napriek obmedzeniam trhu, na ktorom pôsobíme: príliš konzervatívny, roztrieštený (malé a stredné podniky) alebo naopak koncentrovaný (veľké korporácie).

Náš prístup
Kombináciou spoľahlivých metodológii všetkých najprepracovanejších audítorských a poradenských techník a schopnosti kolektívne uvažovať originálnym spôsobom a vnútorného pocitu osobnej zodpovednosti za schopnosť reagovať na jednotlivé požiadavky klientov.

Ako fungujeme?
Ako medzinárodná organizácia: primárne sú pre nás ľudské vzťahy a spolupráca, transparentnosť a odbornosť podložená praktickými skúsenosťami.

Aké sú naše piliere?

  • Podnikanie a tímový duch
  • Dlhodobá vízia a flexibilita
  • Entuziazmus a odolnosť

Čo nás poháňa?
Túžba vytvárať hodnoty a predávať ich budúcim generáciám

V čo veríme?
V multipolárny svet prosperujúci z rozmanitosti (kultúrnej, intelektuálnej, profesnej,...).

Čo uznávame?

  • Zdravý rozum na rozdiel od dopredu stanovených modelov.
  • Otvorenosť na rozdiel od dopredu vyznačených ciest.

 

Pokrok vedený kolektívnou inteligenciou

Share