Vedú nás naše hodnoty

Spoločnosť Mazars sa vždy pridŕža hodnôt nášho zakladateľa, medzi ktoré patrí etický záväzok, zodpovednosť a viera, že technická dokonalosť je kľúčom k úspechu.

Ku každému projektu pristupujeme nezávisle, zodpovedne a so sociálnym vedomím. Naše hodnoty sú stanovené v kódexe správania. Riadime sa nimi pri všetkom, čo robíme: ako napĺňame potreby klientov, ako pomáhame zamestnancom napredovať a akú úlohu zohrávame v našich komunitách. 

Naše hodnoty:

  • Integrita
  • Zodpovednosť
  • Rozmanitosť a rešpekt
  • Technická dokonalosť
  • Nezávislosť
  • Riadenie

 

Práve tieto hodnoty nám pomohli vybudovať úspešnú celosvetovú organizáciu, a pri nábore a fúziách sa spájame s ľuďmi a firmami s rovnakými hodnotami, víziou a cieľmi. 

Tieto hodnoty sú pilierom nášho príbehu rastu, ktorý už trvá desiatky rokov, a zároveň sú dôkazom nášho úsilia zájsť ďalej a prekonať očakávania – dnes aj zajtra.