Forum of Firms

Mazars je členom organizácie Forum of Firms.
Forum of Firms je organizáciou, ktorá zastrešuje medzinárodné siete audítorských spoločností. Cieľom Forum of Firms je podpora poskytovania rovnakej kvality služieb audítorských spoločností vo svete.

Členovia fóra potvrdzujú pre medzinárodné audity snahu o zavádzanie praktík a postupov založených na Medzinárodných Audítorských Normách (International Standards on Auditing) a súhlasia s Etickým kódexom IFAC ako aj s národnými deonotlogickými kódexmi. Zároveň potvrdzujú, že okrem náležitých národných noriem kontroly kvality budú dodržiavať normy kontroly kvality v súlade s Medzinárodnými normami kontroly kvality (International Standards on Quality Control) a budú vykonávať pravidelné globálne koordinované revízie bezpečnostného systému vnútornej kvality a to do takej miery, v ktorej nedochádza k nesúladu s národnou legislatívou. »

 

 

Viac informácií o Forum of Firms nájdete na stránke IFAC:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/