Zdroje silnej aliancie nad rámec integrácie

Či už hľadáte obchodné príležitosti presahujúce lokálny trh alebo potrebujete medzinárodnú podporu pre služby poskytované na domácom trhu, účasť Mazars v sieti Praxity Vám poskytne ideálne možnosti vstupu na globálny trh.

 

 

O Praxit

Bez ohľadu na Vašu lokalitu, poradcovia členských spoločností skupiny Praxity zdieľajú rovnaké postoje a postupy s cieľom uľahčiť dynamický rast Vašej spoločnosti po celom svete.

Rovnako ako Mazars, každá spoločnosť je na lokálnom trhu vysoko hodnotená a úspešná. Individuálne a kolektívne, pomáha nadnárodným klientom s plánovaním budúcnosti, prijímaním a uskutočňovaním veľkých obchodných rozhodnutí a schopnosťou zostať konkurenceschopnými. Členské spoločnosti skupiny Praxity sú Vašou bránou k novým medzinárodným trhom, poskytujú prehľad miestnych regulácií, daňové poradenstvo a poradenské služby.

Praxity AISBL je globálna aliancia nezávislých spoločností. Je založená ako nezisková organizácia v súlade s belgickými právnymi normami a hlavným sídlom spoločnosti je Epsom. Praxity – Global Alliance Limited je nezisková organizácia s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a Walese s hlavným sídlom v Anglicku. Ako aliancia, Praxity neposkytuje služby v oblasti účtovníctva, auditu, daní, poradenstva či iné odborné služby akéhokoľvek druhu tretím stranám. Aliancia nepredstavuje spoločný podnik, partnerstvo alebo prepojenie medzi zúčastnenými firmami. Vzhľadom k tomu, že firmy Alliance sú nezávislé, Praxity za poskytované služby alebo kvalitu služieb zúčastnených firiem neruči.

Pre viac informácií

Navštívte Praxity online